Курсова задача по цени и ценообразуване


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ФАКУЛТЕТ " СТОПАНСКИ"
Катедра " Социални и стопански науки"
Специалност "Икономика на търговията"

Дисциплина: "Цени и ценообразуване"

СТУДЕНТ: ПРОВЕРИЛ:

Задача 1

Средните преки разходи за производството на една стока възлизат на 5 лв. Обемът, осигуряващ стандартно натоварване на производственото оборудване, е 5000 бр. от изделието. Условно-постоянните разходи са 16000 лв. Икономически необходимият процент рентабилност върху пълните разходи е 25.
А) Да се изчисли цената на едро за 1 бр., продажната цена, ако производителят е регистриран от ЗДДС и цената на дребно, ако търговецът закупува пряко от производителя при търговска надбавка 25% (той също е регистриран);
Б) Какво би било изменението в процента рентабилност при производителя ако се продадат само 4500 бр.;
В) Да се определи цената на едро на стоката, ако се произведат и реализират 4600 бр.;
Г) Каква би била цената на едро за допълнително количество над 5000 бр.;

Задача 2

Разработват се 3 варианта за единична цена на ново изделие: 16, 19 и 22 лв. Единичните променливи разходи възлизат на 10 лв. Очакваният размер продажби при цена 16 лв. е 4000 бр. Пазарното търсене показва ценова еластичност от 1,8. Кой от трите вариант а ще се предпочете на база критерия "маржинална печалба"? Ще се промени ли изборът на вариант, ако е известен размерът на условно-постоянните разходи и критерият е "максимум печалба"? Защо?

Решение задача 1:

Общи разходи за 5 000 бр.= 5.5 000 + 16 000= 41 000 лв

Себестойност на 1 бр. = 41 000 = 8,20 лв

5 000

А) Цена на едро за 1 бр. при R=25% и ДДС

8,20.0,25=2,05 лв , 2,05 лв е рентабилността за единица изделие

Р нетна = 8,20 + 2,05 = 10,25 лв

ДДС = 10,25.0,20 = 2,05 => Р брутна,едро = 10,25 + 2,05 = 12,30 лв

Б) Цена за бр. без ДДС = 10,25 лв

При бр. 5 000 . 10,25 = 51 250

При бр. 4 500 . 10,25 = 46 125

46 125 - 41 000 = 5 125 лв

R = 5 125 . 100 = 12,50% е изменението в процента рентабилност ако се продадат само 4 500бр.

41 000

В)  TR = 4 600 . 5 + 16 000 = 23 000 + 16 000 = 39 000
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова задача по цени и ценообразуване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.