Курсова задача по Методи на крайните елементи


Категория на документа: Други


Русенски Университет "Ангел Кънчев"

Предмет: МКЕ
Специалност: ЦПУ

Курсова работа

На: Александър Стефанов Атанасов
Фак. №: 111307

Дата :................... Разработил: ....................................

гр. Русе Проверил:....................................

доц. д-р. инж. Ив. Иванов.

1. Общи сведения за COSMOSworks.

Софтуерният продукт COSMOSworks е итнегрирана в SolidWorks система, предназначена за анализ по метода на крайните елементи.

Чрез програмата могат да бъдат решавани следните задачи: статичен анализ, честотни задачи (за резонанс), загуба на устойчивост, температурни задачи, нелинейни задачи, удар, оптимизация и умора.

Задачата описана и решена по доло е от видовете на статичен анализ. Задава се външното натоварване и закрепването на моделирания детайл, а като резултат се получават напреженията, деформациите и преместванията.

Предпоставките при които е приложим статичния анализ са постепенното прилагане на натоварването до номиналните стойности и непроменливост с течение на времето след достигането им, преместванията са малки и е в сила законът на Хук.

2. Задание за курсова задача №2 - вариант 8

Да се моделира зададената равнинна конструкция и нейното натоварване в системата COSMOSWorks. Да се изследват напреженията, като се определят къде и колко големи са отделните им компоненти -σх,σу,ζху, за приетата координатна система на фон Мизес за пластични материали. Да се извърши проверка за сходимост на решението, като допустимата грешка за напреженията е 5 %. Материалът е стомана със следните характеристики :

Е=200GPa

μ=0,29
q= 55N/mm2 .

3. Решение.
- чертеж на детайла

- от опция Study 1 в софтуерния продукт започваме да попълваме данните за модул на еластичност, данни за материала, приложени сили и натоварвания, закрепване и едрина на мрежата.

Е=200GPa = 2Е+011

q= 55 N/mm2 (MPa)

- избор на едрина на мрежата и изчисляване на гранични, еквивалени напрежения, грешка на сходимост.

фиг.1σx

фиг.2 σy

фиг.3τxyСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова задача по Методи на крайните елементи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.