Късен Ренесанс в Западна Европа (XVI в.). Музиката в Италия, Франция, Англия и Германия


Категория на документа: Други
Ренесанс (Възраждане) - ХІV-ХVІ в.
Ранен Ренесанс (Ars nova - Ново изкуство) - ХІV-ХV в.
Късен Ренесанс (Висок Ренесанс) - ХVІ в.

Ars nova в Западна Европа - музиката в Италия, Франция, Англия.
Нидерландска полифонична школа - строг полифоничен стил.
Късен Ренесанс в Западна Европа - музиката
в Италия, Франция, Англия и Германия.

В епохата на Ренесанса започва разпадането на феодализма и формирането на нова буржоазна класа. Зараждането на хуманизма слага край на църковното господство. Това е идеологическо движение, в центъра на което стои човекът с неговия разум, мисли, чувства, стремеж към лична свобода, желание за равенство и щастие. Формират се нациите, латинският и старогръцкиат се заменят с национални езици. Революционните борби и религиозните движения на народите довеждат до създаването на нови песни и химни: Германия - протестантски хорали, Франция - хугенотски псалми, Чехия - хусистки химни и др.

Осъществяват се редица научни открития (Коперник, Бруно, Галилей, Гутенберг), изследват се нови земи (Вашко да Гама, Колумб, Магелан), творят известни поети (Данте, Петрарка, Бокачо, Шекспир, Сервантес) и художници (Ботичели, да Винчи, Микеланджело, Рафаело, Тициан).

Ренесансът дава огромен тласък в развитието на музикалното изкуство. Създават се нови школи с професионално подготвени музиканти (в Неапол се открива първата консерватория), които в унисон с духа на епохата се стремят да възродят красотата на античното изкуство. Наблюдава се разцвет на полифоничните вокални жанрове (меса, кондукт, мотет, мадригал), появяват се чисто инструментални жанрове (ричеркар, канцона, прелюд, фантазия, токата, вариации, сюита), а в края на ХVІ в. се заражда и операта. Като цяло музикалното изкуство се демократизира, възниква националният песенно-танцувален фолклор.

Развитие получават също музикалната теория и естетика:
а)Франция - Филип дьо Витри обосновава теоретично принципите на Ars nova в своя едноименен трактат, който дава името на целия ранен период
б)Швейцария - Глареан създава учение за мелодията, отчасти обосновава принципите на мажоро-минорната ладова система и хомофонно-хармоничния стил
в)Италия - Джозефо Царлино създава наука за хармонията и пише първия учебник по хармония

Ars nova в Западна Европа (ХІV-ХV) в.

І.Музиката в Италия, Франция и Англия

1.Италия - люлка на Възраждането. Създават се редица песенни жанрове с народен характер:
* лауди (религиозни);
* виланели (на селяните);
* баркароли (на венецианските гондолиери);
* фротоли (на тълпата);
* качии (ловджийски);
* балати (с инструментален съпровод);
* мадригали (на аристокрацията)

Представители - Франческо Ландино, Якопо да Болоня, Пиетро Казела и др.

2.Франция - музиката се създава върху песенните традиции на трубадури и трувери. Ярък представител е Гийом дьо Машо - създател на първата полифонична меса.

3.Англия - музиката се създава върху народното многогласие (гимел, фобурдон). Най-значителен представител е Джон Дънстейбл (композитор, математик, астроном)., който през ХV в. емигрира в Нидерландия.

ІІ.Нидерландска полифонична школа (ХV-ХVІ в.)

1.Представители - основана е от Джон Дънстейбл през ХV в. Прочуват се още Гийом Дюфай, Ян ван Окегем, Якоб Обрехт, Жоскен де Пре, Орландо ди Ласо и Ян Свелинк. Всички те широко използват народни мелодии в творбите си, пишат полифонични песни, меси, мотети, канони и др., а Ян Свелинк създава органна школа.

2.Строг полифоничен стил (ХV в.) - отразява принципите на църковното хорово многогласие от онова време. Характерни черти:
а)музиката има водеща роля, а текстът е на заден план
б)мелодиите са изчистени, уравновесени, красиви и благозвучни
в)творбите се отличават с виртуозна техника и интелектуален характер
г)авторите използват старите диатонични църковни ладове и имитационната полифония (най-вече каноничната)
д)избягват хроматизмите, дисонансите, увеличените и умалени интервалиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Късен Ренесанс в Западна Европа (XVI в.). Музиката в Италия, Франция, Англия и Германия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.