Късен Ренесанс в Западна Европа (XVI в.). Музиката в Италия, Франция, Англия и Германия


Категория на документа: ДругиКъсен Ренесанс в Западна Европа (ХVІ в.)
Музиката в Италия, Франция, Англия и Германия.

1.Италия - ХVІ в. е кулминацията в културата на италианското Възраждане. Композиторите творят в различни вокални жанрове: народни (лауди, виланели), дворцови (втори разцвет на мадригалното изкуство) и църковни (хорали, мотети, меси). Голямо развитие получава и инструменталната музика. Във Венеция и Флоренция се създават органни школи, а композиторите в тях пишат прелюди (встъпителни пиеси), ричеркари (означава търся), канцони (предшественици на фугата), вариации, сюити и др.

При различни обществени условия, в Рим и Венеция се създават школи:
а)Римска полифонична школа - музиката е под силното влияние на католическата църква. Най-ярък представител е Джовани Палестрина, създател на хоровия полифоничен стил "a cappella" (без инструментален съпровод). Той е автор на редица вокални творби с църковен и светски характер.
б)Венецианска полифонична школа - неин основоположник е Адриан Вилард, други представители са Андреа и Джовани Габриели, Якоб Аркаделт и Лука Маренцио. Тук прогресивните сили на Ренесанса се проявяват с пълна сила. Развива се пищен полифоничен стил, създават се мадригали от нов тип: хроматизиран (Джезуалдо ди Веноза) и театрализиран, предшественик на операта (Орацио Веки и Клаудио Монтеверди).

2.Франция - централен жанр е полифоничната песен "шансон". Като неин майстор се утвърждава Клеман Жанекен ("Песен на славея", "Песен на чучулигата", "Виковете на Париж" и др.). Религиозните междуособици между католици и хугеноти също намират отражение в музиката. Възникват хугенотските псалми - образец на новата религиозна музика. Представляват бойни религиозни химни върху мелодии на популярни песни.

3.Англия - с популярност се ползват мадригалите (Уилям Бърд, Томас Морлей) и музиката за виржинал (разновидност на клавесина) - вариации, фантазии, прелюди, обработки на народни песни и танци. Особено голямо внимание авторите отделят на старинната сюита. Тя има 4 задължителни части, с танцувален характер:
* Алеманда - немски танц в 4/4 и умерено темпо;
* Куранта - френски танц в 3/4;
* Сарабанда - испански танц в 3/4 и бавно темпо, лиричен център на сюитата;
* Жига - английски танц на моряците в 4/4 и бързо темпо.

4.Германия - развива се богата музикална култура:
а)протестантски хорал - негов създател е водача на Реформацията Мартин Лутер. Развива се върху основата на григорианския хорал и немската народна песен. Представлява едногласно църковно песнопение с народен характер, еднообразен ритъм, върху латински текст и църковни ладове. Постепенно в него навлизат популярни народни напеви и хусистки химни, а латинските текстове се заменят с немски. Протестантският хорал оказва огромно влияние върху немското инструментално изкуство (особено за орган) и получава широко развитие в творчеството на Бах.
б)немска полифонична школа - създава се в средата на ХVІ в. от Ханс Лео Хаслер
в)изкуството на майстерзингерите - наследници на минезингерите от Късното Средновековие. Те са самоуки музиканти-занаятчии (обущари, шивачи и др.), организирани в цехови сдружения със строги правила за музициране. Изкуството им е свързано с протестантския хорал, но има ограничен характер. Известен става Ханс Закс (обущар), творил през ХVІ в.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Късен Ренесанс в Западна Европа (XVI в.). Музиката в Италия, Франция, Англия и Германия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.