Ландшафтна архитектура - хоризонтални градове-градини


Категория на документа: Други


ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА

ХОРИЗОНТАЛНИ ГРАДОВЕ-ГРАДИНИ И ВЕРТИКАЛНИ ГРАДОВЕ-ГРАДИНИ

В началото на 50-те години на 20-ти век, според Льо Корбюзие е имало привърженици на две градоустройствени концепции: за хоризонтални градове-градини и за вертикални градове градини.
Според мен днес все още можем да говорим за развитието на зелената система на градовете както във вертикална, така и в хоризонтална планировка.
Може би вариациите на хоризонталните градове-градини са повече, по-силно развита е тази идея. Такива са например зелените покриви на сградите.
Озеленяването на фасадите е по-рядко използвано, но въпреки така е приложимо както и озеленените покриви.
Разработването на една такава връзка между сградите и природата може да подпомогне развитието на т.нар. "бели дробове" на града. Даже идеите на Льо Корбюзие биха се съчетали успешно ако зелената система се развие в хоризонтално и вертикално направление, а градските центрове се развият във височина. По този начин ще се образува една еко система, в която покривите и фасадите са озеленени, а около тях се разрастне и площта на озеленените територии.
Изчислено е, че ако всички покриви в градовете са зелени, то градската температура ще се редуцира със 7 градуса. Т.е. зелените покриви не създават само естетическа красота, а имат и различни предимства:
- Създават надеждна топлоизолация, така че през зимата задържат повече топлина в сградата, а през лятото я редуцират и намаляват.
- Намаляват се замърсяванията на околната среда и въздуха, редуцират се емисиите с вредни газове и летливи вещества.
- Намаляват шума- създава се естествена бариера срещу него.
- Създават естествен хабитат за животни и насекоми, което е благоприятно за биологичното разнообразие.

Зелените покриви са живи пространствас растения,засадени върху почвен слой и добре изградена дренажна система. Разновидностите са 2- екстензивни и интензивни. При първите е необходим много тънък слой почвен пласт и минимална поддръжка, използват се предимно тревни растения.Интензивният за сметка на това може да се оформи като истинска градина с храсти и дървета. При него почвеният слой е по-дебел и също така тежестта, която се осъществява от него на покривната конструкция е по-голяма, заради по-масивните растения.
Зелените стени могат да бъдат живи само регенериращи се системи от пълзящи растения, които могат да се променят през различните сезони или да са вечно зелени. Използват се различни растителни видове, като например бръшлян, различни видове лози, жасмин и др.
Зелената фасада на сградата пък може да се оформи като система от дренажни тръбички ,напояващи различни джобчета с висящи и увивни растения(към зелените покриви и зелените фасади прилагам няколко схеми)

Пример за зелена фасада, която използва до 48% по-малко енергия, благодарение на изкачването на растенията по външните стени които винаги задържат вода и изолират сградата- Сантяго, Чили:

Много са примерите по света за зелени покриви и фасади,и въпреки че в България това е все още нещо ново и неразвито, има тенденция да се обръща все по-голямо внимание на този тип архитектура.
Ако се върна отново на представата на Льо Корбюзие за хоризонтални градове-градини и вертикални градове- градини, мисля че идеята му е била такава- създаване на еко-система, включваща не само зелените площи около града, но и самият град, т.е. създаване на едно цяло на двете системи.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ландшафтна архитектура - хоризонтални градове-градини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.