Лазерни принтери


Категория на документа: Други


Лазерни принтери

Предимството на лазарния принтер се състои преди всичко в неговото високо качество на печат. Неговата цена е по-висока от тази на струйните принтери, но разходите за консумативи при значително по-голям обем на печат са по-ниски.

Лазерните принтери използват принципа на фотокопирната машина, при което един компонент наречен барабан за изображение, играе важна роля. Това е по принцип един стъклен цилиндър снабден със специално покритие (селен).

Чрез специален проводник (обикновено волфрамов) барабанът се зарежда електрически. При това положение, ако на определени места върху барабана попадне светлина, което става в зависимост от приложеното напрежение, на тези места се получава електрическо разреждане. Това зареждане и разреждане е причина за отделянето на вредния газ озон. За намаляване на озоновата емисия в повечето лазерни принтери има озонов филтър, състоящ се от акривен въглен. Филтърът трябва да бъде сменен след 40 000 отпечатани страници, тъй като въгленът загубва качествата си.

По-новите лазерни принтери не използват за електрическо зареждане и разреждане волфрамов проводник, а работят със зареждащи валяци, вградени в тонер-касетата, и с печатащ механизъм, при което извън принтера няма значителни озонови емисии. При това отпада и поддръжката за зареждащия проводник. Недостатъкът при това е, че при изпразване на тонер касетата се сменя и селеновият барабан, което съответно води до по-високи цени.

Специален, обикновено много отровен, прах - тонер - се зарежда също електрически и се отблъсква от барабана навсякъде там, където е попаднала светлина. На местата, където не пада светлина, тонерът остава прикрепен към повърхността на барабана и чрез въртенето му се полага върху хартията. По този начин изображението се пренася върху хартията.

След това хартията трябва да премине през фиксиращото устройство, която фиксира тонера върху нея чрез топлинат. Ако фиксиращото устройство е дефектно, което често се случва, изображението може да бъде изтрито от хартията.

По време на отпечатването върху харията барабанът се разрежда отново и се освобождава от тонера, който тогава попада в специален прихващаш контейнер.

Осветяване

Попадането на светлината върху барабана при фотокопираща машина се осигурява от лампа като всяка страница се осветява изцяло(на стъпки). За разлика от такава машина лазерният принтер, получава информация за печат от РС и изгражда с помощта на свой микропроцесор цялото изображение вътрешно в своята памет RAM. Ясно е, че за сложни графики е необходимо достатъчно голяма памет. Стандартно лазерните принтери имат 1 MByte памет RAM. Цветните лазерни принтери, при които осветяването се извършва на повече(Black, Cyan, Magenta, Yellow), имат типичен обем на паметта 20 MByte и повече.

Лазетният лъч осветява барабана през електронно управлявана система от огледала. Вместо тази сложна механична система от известно време вместо лазерен лъч се използват отделни светодиоди (LED), от които в една клетка се намират над 2000 броя, които осъществяват осветяването на барабана поредово.

Технология за подобряване на разделителната способност(Resolution Enhanced Technology - RET)

Чрез заглаждане на назъбеното наклонените линии и кривите в початното изображение се подобрява качеството на печата при чертежи и графики. Това се постига чрез по-голяма разделителна способност на принтера(dpi, dots per inch), но все пак разходите, а с това и цените са значително по-малки, ако вместо това се използват точки с променлива големина.

Фирмата Hewlett Packard изполва този метод за първо път в свойте лазерни принтери под наименованието "технология за подобряване на разделителната способност". Същевременно той се използва вече и при мастиленоструйните принтери, при което в сравнение със старите мастиленоструйни принтери(DeskJet 500) са необходими модифицирани печатащи глави. Качеството на печата може да бъде значително подобрено с RET. Принтер с разделителна способност, например 600dpi и RET , може да постигне приблизително същите резултати като принтер с разделителна способност 1000 dpi, който работи с постоянна големина на точката.

Ефектът RET при повече принтери(LaserJet 4plus) се конфигурира чрез меню или посредством софруер от PC, за да може да се съгласува със съответния контраст на печат.

При цветните мастиленоструйни принтери се използва също методът Photo-RET, който работи като стандартен RET, но може да положи до 16 капки мастило върху една печатна точка, при което т.нар. Dithering играе също важна роля, като осигурява печатните точки от отделните основни цветове да се наредят толкова гъсто една до друга, че окото да не ги възприема като отдлени точки, а като една цветна точка.

Поддръжка

Лазерният принтер изисква честа или поне изискваща повече усилия поддръжка в сравнение с останалите видове принтери.

При всички по-нови принтери тонерът не трябва да се сипва от пластмасово шише в принтера, а резервоарът за тонера в принтера не е необходимо да се изпразва. При недостатъчно тонер се слага нова тонер-касета, която също поема използвания тонер, и тази операция в повечето случай протича без цапане на ръцете. Това със сигурност е предимство, тъй като тонерът е много отровен и така се избягва директният контакт с него и лесното му вдишване. При смяна на тонер-касетата автоматично се подменя и вградения в нея барабан.

Тонерът е фин прах и затова е опасен на само за човека, но и за прахосмукачката, с която лазерният принтер може да бъде почистен. Това за съжаление не трябва да се практикува, тъй като една нормална прахосмукачка може да поеме този фин прах до двигателя си, поради което той може да бъде повреден от късо съединение или блокиране. При почистване на остатъци от тонер в лазерения, когато е необходимо, би трябвало да се работи с леко навлажнена кърпа, която след това се изхвърлия при опасните отпадъци.

Една обикновена тонер-касета е достатъчна за около 2500 - 6000 страници. Това не зависи само от модела на принтера, а на първо място от това, дали се отпечатват предимно графики или текстове. Проиводителите дават обикновено времето за използване на тонера при степен на покритие 5%, което на практика е доста рядко, така че специфицираният брий отпечатани страници обикновено не се постога.

Смяната на фиксиращото устройство трябва да се извършва след около десет смени на тонера(вкл. барабана), като тук се дават типични максимални стойности 30 000 - 80 000 страници.

Тези данни могат да бъдат само груби ориентирани, тъй като лазерните принтери са построени различно и повече или по-малко от компонентите им - като изключим тонер-касетата - въобще могат да не са сменяеми.

Проблем принякои производители е все още приемането на старите тонер-касети, тъй като те в никакъв случай не са за боклука. Докато някой производители (напр. Canon) от години вече дават талон със своите касети за безплатно изпращане по пощата или по някоя куриерска служба.

Лазерните принтери днес са толкова интелигентни, че при възникване на недостиг на тонер или при нужда от почистване информират чрез съответно съобщение за грешка.

Често може да отложим смяната на тонер-касета за определено време, ако я извадим и я раклатим няколко пъти насам-натам, както е описано и в упътването на лазерния принтер и както се практикува при първото вграждане на касетата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лазерни принтери 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.