Лечебна физкултура


Категория на документа: Други


 Софийски университет

"Св. Климент Oхридски"
Факултет по начална и предучилищна педагогика

Специална педагогика ПДИН
Кинезитерапия
Реферат: Лечебна физкултура

Възложил:
Доц. Д-р Ем. Маринов

Изготвил:

София 2013

Кинезитерапията има няколко основни групи терапевтични средства, като най- голямо приложение намира лечебната физкултура. Тя е основната част и сърцевината на всяка кинезитерапевтична програма. Въздействието и се основава на физиологичните способности на организма да реагира на физическото натоварване и да се адаптира към него. Дозираното натоварване и постепенното увеличаване на двигателната активност предизвиква подобряване на двигателните качества и общата функционална дееспособност на организма. Намалената двигателна активност и липса на натоварване води до постепенно влошаване на двигателните качества. Основната цел на прилагането на лечебните упражнения е възстановяване на комплексните функционални умения и навици на пациента с оглед възвръщане способността му да се справя с ежедневните трудови и битови действия.
Основни задачи на лечебната физкултура:
* Въстановяване функцията на засегнатия двигателен сегмент или крайник.
* Комплексно функционално възстановяване на цялостната функция на ОДА и в частност на кардио- респираторната система.
* Профилактика на отрицателното въздействие на намалената двигателна активност (инактивитета).
* Развитие на компесаторни и заместителни механизми при структорни увреди на мускулно- скелетната или нервната система.
* Поддържане функцията на скелетната мускулатура и други органи и системи при хронични заболявания и хронично развит двигателен дефицит.

Според участието на пациента, лечебните упражнения се делят на пасивни и активни.

Според влаганото услилие, активните упражнения се делят на активно-асистирани, свободни активни и упражнения срещу съпротивление (резистивни). Разновидност са упражненията за разтягане (стречинг).

Видове упражнения според участието на пациента:
o Пасивни- движенията се извършват изцяло от външна сила.
o Активни- движения във възможния обем, предизвикани от активната контракция на мускулите, преминаващи през съответната става.
o Активно- асистирани- активното усилие не е достатъчно за извършване на движението и то се допълва пасивно от външна сила.
o Резистивни-движения, които се изпълняват срещу допълнително външно съпротивление.

o Стречинг- движение в края на възможния обем, навлизащи в тъканното съпротивление, които допринасят за разтягане на тъканите, ограничаващи подвижността.

Медицинската гимнастика
е най- големия раздел на лечебната физкултура. В нея се включват- дихателна гимнастика; аналитична гимнастика; общоукрепваща гимнастика; дренажна гимнастика; изправителна гимнастика; хигиенна гимнастика; подводна гимнастика; игри и елементи от спорт.

Медицинската гимнастика е най- важен и употребяван подвид на лечебната физкултура. Тя е най- достъпна, защото разполага с голямо разнообразие от упражнения, приложима е във всяка възраст, условия и заболявания.

Средствата с които си служи медицинската гимнастика са гимнастическите упражнения, към които според задачите се включват упражнения с приложен или спортен характер.

Аналитична гимнастика:

Аналитичната гимнастика се използва при заболявания на опорнодвигателния апарат, когато има изолирано увреждане на мускулна група или определен мускул, трявми, хирургична интервенция. Аналитичната гимнастика решава местни, локални проблеми, стимулира възстановяването на движенията няа мускулите или мускулни групи, увеличава мускулната сила, или преобразува в нови функции даден мускул. Аналитичната гимнастика означава дадено движение да се анализира на по- прости движения. При този тип гимнастика има строга дозировка на упражненията. Тя подобрява храненето на мускула и увеличава обема на силата му.

Задачите на аналитичната гимнастика са:
* Стимулиране
* Запазване мускулната сила
* Увеличаване мускулната силаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лечебна физкултура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.