Лечебна физкултура


Категория на документа: Други


* Двигателно превъзпитаване на транспозирани мускули
* Трениране на функции
* Възстановяване на мускули
Общоукрепваща гимнастика:

Общоукрепващата гимнастика се прилага при заболявания на вътрешни органи. Тя влияе индиректно, защото се променя общофизиологичния характер на организма. Тя използва упражнения от общоразвиващ характер с принцип на разсеяност (всички части на тялото се включват в упражненията) от приложен характер.

Дихателна гимнастика:

Дихателната гимнастика се прилага при заболявания на дихателните пътища, но е задължителен елемент в кинезитерапията. Тя представлява комплекс от дихателни упражнения в чист вид или съчетани с други упражнения.

Целта на дихателната гимнастика е да предотврати,или да лекува дихателна недостатъчност. Тя променя механизма на дихателната функция.

Задачи на дихателната гимнастика:
* Да коригира дихателния асинхрон при дишане
* Обичение в по-икономичен начин на дишане
* Повишаване подвижността на диафрагмата и коремната кухина и синхрон между тях
* Изработване на навик за правилно дишане
* Коригиране на неправилната статика на гръдния кош, гръбначния стълб
* Облекчаване на дишането
* Улесняване дренажа на бронхиалната система

Дренажната гимнастика е дял от дихателната гимнастика. Тя подпомага елиминирането на секретите от белите дробове.

Изправителна гимнастика:

Изправителната гимнастика се използва при деформирани гръден кош, гръбначен стълб и крайници. Целта на изправителната гимнастика е възстановяване на мускулната изотония. Съчетава се с различни мероприятия, различни физкултурни упражнения за активна (от различно изходно положение) и пасивна (прилагане на масаж, физическите упражнения се извършват с уреди,или на уреди0 корекция.

Хигиенна гимнастика:

Хигиенната гимнастика се използва и от болни и от здрави. Целта и е подобряване функционалното състояние на общото физическо състояние. Може да се прилага по различно време на деня. Има утринна гимнастика, която премахва задръжния процес, който се установява сутрин, подобрява жизнената дейност на организма. Хигиенната гимнастика се прилага групово или индивидуално в три форми:
1. Прекъсната- упражнения с паузи
2. Непрекъсната- упражнения без паузи, но се следи за правилно дишане
3. Смесена- прилага се с упражнения с паузи и упражнения без паузи

Подводна гимнастика:

При подводната гимнастика лечебните упражнения се извършват във водна среда. Чрез използване на различни уреди, изходно положение и различна дълбочина на потапяне може да се достигне желаната степен на разтоварване от тежестта на тялото. Целта на упражненията във водна среда е да се увеличи ефекта от прилаганите упражнения като се улесни тяхното изпълнение.

Задачи на подводната гимнастика:
> Улесняване на активните упражнения
> По- лесно включване на упражнения срещу съпротивление
> Улесняване на дейности, обременяващи ставите с тежестта на тялото
> Улесняване на аеробните упражнения
> По- лесно начално възстановяване на комплексни двигателни дейности
> Минимализиране на риска от травми по време на упражняване
> Подобряване на релаксацията
Качества на водата

За ефективно прилагане на подводната гимнастика, терапевтите трябва да имат основни познания за статичните и динамичните характеристики на водата
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лечебна физкултура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.