Лекци по сигурност и защита на телекомуникационните мрежи


Категория на документа: Други


ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНА "СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА"
Преподавател: доцент Атанасов
Упражнения: гл.ас.Ваковски
СЪДЪРЖАНИЕ:

ТЕМА 1: АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА И ЗАЩИТАТА НА ИНФОРМАЦИЯ
Преднамерени и случайни въздействия върху информацията

Информацията е резултат от възприемането и обработката в човешкото съзнание от обкръжаващата действителност. Представлява факти, сведения, данни и други обстоятелства за съзнанието на конкретна материална или нематериална система (обект, явление)

Информацията е свързана с дейността на човешкото съзнание. Тя не може да се пипне, помирише, тя е в човешкото съзнание. Информацията е нематериална материя, но се намира върху някакъв носител - хартиен, диск, магнически, електронна памет, елек.и оптически сигнали и други.

Можем да ползваме информацията, защото е върху някакъв носител.

Сред своята природа (източник, приемник) се разграничават следните видове информация:

* телефонна информация;

* телеграфна информация;

* факс информация;

* данни - информация, която е резултат от обработена или е предназначена за обработка с електронна изчислителна техника;

* телематрична информация;

* видео информация за бавно изменящи се образи;

* телевизионна информация за бързо изменящи се образи и др.

Характеристики на информацията:

Информацията е винаги обект на правна собственост

* количество информация - измерва се с единица bit (bita е един импулс);

* ценност на информацията - дава представа за важността на информацията. До този момент няма 1 ца за ценност на информация;

* собственост на информацията - всяка информация има собственик (физическо или юридическо лице). Това лице я притежава, той е неин собственик, той може да я продаде, отстъпи и по този начин ще се смени собственика.

Собственика на информацията има три аспекта:

* право на владеене - право на собственост;

* право на разпореждане - право на собственика да я продава, завещава, да я остави за себе си;

* право на ползване - по какъв начин може да използва информацията, право да изменя информацията, включително да я унищожава.

От гледна точка на собственика на информацията разглеждаме следните видове информация:

* ведомствена информация;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекци по сигурност и защита на телекомуникационните мрежи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.