Лекци по сигурност и защита на телекомуникационните мрежи


Категория на документа: Други* фирмена информация;

* лична информация;

* военна информация;

* разузнавателна информация;

* обществена информация;

* държавна информация и др.

Основни характеристики на информациите от гледна точка на сигурността:

* конфедициалност - тайна на информацията - информацията трябва да бъде опазена в тайна и да я знаят само оторизирани ползватели. Съхраняване на качеството на информацията;

* цялостност - запазване на целия обем на информацията. Всяко нарушаване довежда до катастрофи;

* достоверност - верността на информацията има определена същност, която трябва да се съхранява вярна до края на нейното съществуване;

* своевременност - информацията има някакъв реален смисъл в даден интервал от време след което загубва своя смисъл. Информацията трябва да се доставя на ползвателя в този интервал от време.

Четирите качества на информацията трябва да бъдат съхранявани в периодите на нейното съществуване. Тези периоди (фази) са:

* съхранение;

* предаване;

* обработка

Въздействия върху информацията тези въздействия са външни. Разделят се на две големи категории:

При преднамерените въздействия имаме предварително поставена цел и умисъл (целенасочени въздействия). Имаме цел (лоша), поставена от злоумишленика.

При непреднамерените въздействия нямаме умисъл, нямаме цел, получават се случайно, но при тях се влошават някои от четирите характеристики.

Класификация на предумишлените и случайни въздействия:

Първа категория на преднамерените действия е прихващане на информация и да се ракрие нейната конфиденциалност, можа да се следи преносната среда. Прослушват се каналите и се предава информацията. Каналите са много чувствителни в една мрежа, ако се нарушат се нарушава ценността на информацията и своевременността.

При нарушаване на нарушаване на комуникационния обмен може да доведе до нарушаване на цялостта, достоверността може и своевременността на информацията. За защита на от такива нарушавания са радио средства с ХОПИНГ режим. (Пример: При военните )

Под имитовъздействие се разбира въвеждане на лъжлива информация, трябва да бъде подготвена финно. Достоверността на информацията се променя. Влияят на достоверността на информацията.

Влияние върху програмното осигуряване може да въздейства върху, конфиденциалността, цялостта, достоверноста или своевременността. (вирусите, троянски кон и др.). Програмното осигуряване е важен елемент, комуникационна и компютърна мрежа, то има собствени средсва за защита. Програмно осигуряване е сърцето в една система (комуникационна система), изисква се високо специализирано лице.

Кражба и разхищение на техническия носител влияе върху конфиденциалността, цялостта достоверността и своевременността на информацията (кражба или унищожение на електронни носители). Кражби и разхищение на информация се изнася върху диск. Върху носител информацията е в ограничен обем

Там където има техника има авария. Един отказ може да доведе разрушаване на цялостта, достоверността и своевременността.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекци по сигурност и защита на телекомуникационните мрежи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.