Лекци по сигурност и защита на телекомуникационните мрежи


Категория на документа: Други


Четене и изпълнение - това позволение се прилага върху приложенията, като им разрешева те да се разстартират. Освен изпълние на файлове ...

КОПИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ

Копиране на файлове

СХЕМА

Коментар:

Какво ще стане с позволенията, когато съответния ресурс, бъде копиран на друго място?

За да можем да правиме тези действия, трябва да имаме позволението Write (важи само за NTFS, ако не е такова несъществува)

Какво става с позволенията, когато съответния ресурс (файл) не е на съответния диск?

Преместване на папки

СХЕМА

Изгубване на позволенията, когато ги местим от единия NTFS в другия NTFS....

Когато преместването са в .....позволенията се запазват

Какви позволения трябва да имаме за да направим действията ....?

Трябва да имаме действието писане и още едно позволение модифициране за папката източник S

При копирането вие ставате собственик на файла, а при преместването ....файла се запазва.
ТЕМА 16: АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПОДЕЛЕНИ РЕСУРСИ

В по-старите системи за вески отделен ресурс съществуват.....парола или достъпа се осъществява без парола. Това е неудобно и за това в NT базираните операционни системи, това не се използва.

Позволение за поделени папки

Позволенията за поделени папки са на три нива:

Първо ниво: Четене (Read) - показва папката, нейните атрибути, файловете в нея, позволявани да изпълняваме файлове и да се движим в нея.

Второ ниво: Смяна (Change) - това позволение за ....можем да създаваме папки, да добявявме файлове, да променяме файлове, да променяме атрибути, да изтриваме плюс всичко, което може да прави четенето.

Трето ниво: Пълен контрол (Full Control) - това ни дава възможност да променяме позволенията върху файловете, да вземаме собственост върху файловете и всичко разрешено от нивото Change.

Тези позволения се отнасят за потребители и групи.

Има някои ограничения на поделените папки!!!

Свързано е със сигурността на системата (ако не си сложиме парола е благоприятно за червеите)

\comuterC$ - администратор без парола (да се сложи парола)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекци по сигурност и защита на телекомуникационните мрежи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.