Лекци по сигурност и защита на телекомуникационните мрежи


Категория на документа: Други


Само лица, които имат официално получен допуск, могат да боравят с класифицирана информация.

Допуск се дава само за периода на заемане на съответната длъжност, като служителя напусне, допуска отпада.

Изисквания за ползване на класифицирана информация (право на допуск):

* да бъдат пълнолетни лицата;

* да са с българско гражданство;

* да има най-малко средно образование;

* да не бъдат осъждани за

* да бъдат надеждни от гледна точка на сигурността;

* да не страдат от психични заболявания
За работа с клсифицирана информация
Видове сигурност за информацията:

* Физическа сигурност - съоръженията и мерките които се в имат за физическа защита на информацията от кражби, разхищаване и т.н

* Документална сигурност - мерки способи и средства за защита на документите (хранилища, персонал и т.н)

* Персонална сигурност- това са принципи и мерки по проучването и издаването на допуск и тяхното контролиране;

* Криптографска сигурност - е сигурността на самата криптографска система на документите, издават се сертификати за устойчивостта на криптографията;

* Индустриална сигурност - сигурностт мерки и защита по време на производство на криптографски средства, на комуникационни средства и т.н

Достъп до обществена информация - регламентиран в специален закон "Закон за обществената информация"

Обществена информация представлява - всяка информацция, която е свързана с обществения живот и се създава и съхранява от държавни органи или органи за местно управление. Може да се съхранява от публично-правни субекти
Кой има право за използване на тази информация?

Всички имат право на достъп до тази информация, достъпа може да бъде:

* пълен

* частичен

* отказан

Ако се откаже достъп трябва да дадат ясно юридическо обяснение, защо се отказва достъпа.
Как се получава?

* от средствата за масова информация;

* от службите, съхраняващи инфрмацията;

* при отказ са длъжни да информират за причините за отказ за достъп до информацията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекци по сигурност и защита на телекомуникационните мрежи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.