Лекции по бизнес анализ в аграрния сектор


Категория на документа: Други


БИЗНЕС АНАЛИЗ В АГРАРНИЯ СЕКТОР
Изпит - 1 въпрос (без 6 тема) и 1 задача
17 ноември - 10.00 ч.
1 ТЕМА
МЕТОДИ НА АНАЛИЗ
За да бъде действително едно изследване на стопанската дейност на дадено предприятие е необходимо да се използват методи, с които се установяват качествените изменения на протичащите стопански явления и процеси, както и тяхното количествено измерение. Целта е да се разкрият механизмите на тяхното действие при различни условия на производство. Методите, които се използват във всички сектори на икономиката се групират в следните групи:
МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА
Общо научни
Теоретични
Емпирични
Специални
АНАЛИЗ
ФОРМАЛИЗАЦИЯ
НАБЛЮДЕНИЕ
ФИЗИЧНИ
СИНТЕЗ
ХИПОТЕЗИ
ИЗМЕРВАНЕ
ХИМИЧНИ
ИНДУКЦИЯ
АКСИОМАТИЧЕН
ЕКСПЕРИМЕНТ
БИОЛОГИЧЕСКИ
ДЕДУКЦИЯ
СЪЗДАВАНЕ НА ТЕОРИИ

ИКОНОМИЧЕСКИ
АБСТРАКЦИЯ
СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

ИСТОРИЧЕСКИ
КОНКРЕТИЗАЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ

МАТЕМАТИЧЕСКИ
АНАЛОГИЯ
МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

ГРАФИЧЕСКИ
МОДЕЛИРАНЕ


ДР.
СРАВНЯВАНЕКЛАСИФИКАЦИЯ


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по бизнес анализ в аграрния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.