Лекции по борси и борсови операции


Категория на документа: Други


 Борси и борсови операции.

1.Тема: Историческо развитие на стоковите борси.

Смята се че първата борса е възникнала 1492 г. в белгийски град. Анстердамската борса е първата в която са се емитирали акции. Чикагска борса.
1878 г.-наши търговци продавали в Констанца.
1908 г.-първия закон регламентиращ борсите.
Първите стокови борси-Варна, Бургас, Русе. В момента стокови борси има в София, Пловдив, Русе и фондова борса в София.
В Европа най-голямата фондова борса е в Будапеща.
Предпоставките за развитие на стоковите борси - крупни производители, и е нужен бърз пласмент.

2.Тема: Същност и характеристика на борсите.

-Борсата като вид институция
-Като проявление на пазара
-Като съвкупност от отношения
-Видове борси

1 Икономически, имуществено и организационно определяне с-та, която има точно определен предмет на дейност (посредничи и обслужва осъществяването на сделки с ценни книжа) Всяка борса се регистрира по ТЗ и ЗСБТ.

2 Като проявление на пазара- представител на високо организирани пазари.
Организиран пазар в който сделките се осъществяват от стандартни контракти, легитимни брокери, за борсови стоки, сключени на борсовия под по време на борсовата сесия. Той има определени правила, технология и изисквания.
Организиран пазар- тържища, аукциони. Търгове и метро..Осъществява се среща м/у множество купувачи и продавачи и може да се определи цената.

Елементи на пазара
- търсене
- предлагане
- цена

3 Като съвкупност от отношения на собственост, разпределителни отношения, стойностни и конкурентни.

4 Видове борси
* Според предмета на сделките

-стоково-продава се контракт (документ)

-фондови- продават се ценни книжа

-трудови

-валутни

-туристически
* Панаир - място където се събират хора от тези сектори.

3.Тема Функции на борсата

Възпроизводствена, ценообразуваща, регулираща, защитна и застрахователна, оценъчна, ф-я по капиталово снабдяване;

Ценообразуваща - при среща на търсенето и предлагането се образува цената (оформя се конкуренция между продавачите и конкуренция между купувачите).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по борси и борсови операции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.