Лекции по цифрова схемотехника


Категория на документа: ДругиЛинейно формиране

Импулсите са тези сигнали, чиято продължителност е от порядъка на времетраенето на преходните процеси в разглежданата електрическа верига.

Основни параметри:

Um-амплитуда(max стойност);

tu-продължителност на импулса;

tф1-продължителност на предния фронт;

tф2-продължителност на задния фронт;

Up-размах на амплитуда от връх до връх (използва се при двуполярни импулси за еднополярни Up=Um);
Периодично повтарящи се импулси се харектеризират:

T-период на повторение (следване) или ;
-честота на повторение;
-коефициент на запълване.

Линейните импулсни схеми са най-простите схеми

За преобразуване формата на импулсните сигнали. В тях се употребяват пасивните елементи R и C, като основен градивен елемент е кондензаторат, чийто ток на зареждане и напрежение, които се отлагат върху него са функция на : , където

Активната продължителност на изходния импулс не зависи от амплитудата на входния сигнал, а се определя от параметрите на деференциращата верига tиа=0.7RC(до ниво 50% от U0) и tu=3RC(до ниво 5% от U0)
Ако активната продължителност tиа се определя на ниво 0.5 но Uизх(t)=0.5U0 tиа=0.7RC

или

Аналогично може да се определи и tu при ниво 0.05. Веригата реагира на задния фронт на входните импулси по аналогичен начин. В този случай източник на енергия е кондензаторът и напрежението на изхода има обратна полярност.

времето:

В зависимост от начина свързване на тези два елемента се получава интегрирани или диференциране на входния сигнал.
1. Диференцираща RC-верига

Диференциращата RC-верига представлява прост четириполюсник на входа на който се подава сигнала подлежащ на диференциране, а върху резистора R се получава изходния сигнал с форма, отговаряща на производната на входния сигнал. С други думи кондензаторът се явява прехвърлящ елемент от входа към изхода.

Mоже да се счита, че токът протичащ в диференциращ RC-верига, се определя от горния израз с достатъчно голяма точност ако резисторът R има много малка стойност. В такъв случай изходното напрежение:

Uc заменяме с Uвх, защото малко се различават

Когато се подаде правоъгълен импулс, в началния момент t =0 протича ток

при което Uизх=Uвх. След това токът ic намалява до нула поради увеличаване на напрежението Uc до U0 ( напълно зареден кондензатор), а изходното напрежение се изменя по зависимостта:

А) Както се знае идеалнен източник в практиката не съществува и за това се взема предвид вътрешното съпротивление на източника на входния сигнал върху диференциращата верига:

RГ -вьтрешно сьпротивление на генератора. Началния скок при преход от 0―> 1 няма да бьде U0, а ще се разпредели между R иRГ(делител на напрежение)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по цифрова схемотехника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.