Лекции по етика


Категория на документа: Други


 ЛЕКЦИЯ 1. Етика като наука.

. 1 Място на етиката в системата на хуманитарните науки;

. 2 понятията "етика", "морал", "морал";

3 Категории етика.;

Главна четене:

1. Gorelov AA етика [Text]: Учебник / AA Gorelov, TA Gorelova. -. 2-ро издание, Откр. - М.: Flint, 2007 г. - 416.. - (Библиотека на ученика). - ISBN 978-5-89349-876-9: 132-00.

2. Guseinov, AA етика [Text]: учебник за университетите (Grif MO) / AA Guseinov, RG Apresian. - М.: Gardariki, 1998 - 472 стр... - ISBN 5-7762-0043-1: 27-00.

3. Речник на етика [Text] / Ed. Kon. - Четвърто издание. - M. ​​Politizdat, 1981 -. 430. - 1-60.

Допълнителна информация:

1. Александров, DN логика. Реторика. Етика [Text]: Учебник / Александров, Дмитрий. - 3 изд. - Москва: Наука, 2004 - 168.. - ISBN 5-02-022714-5: 74-00.

2. Анисимов, SF морал и поведение [Text] / SF Анисимов. - М.: мисъл, 1979 - 142.. - 5-00.

3. Гарин, I. Какво е етика, култура и религия? [Text] / I. Гарин. - Москва: Terra, 2002 - 848 стр... - ISBN 5-275-00477-X: 165-00.

4. Guseinov, AA Въведение в етиката [Text] / A. Хюсеинов; Ед. Pazilovoy VP - Москва: Izd. University Press, 1988 -. 208. - 0-80.

5. Назаров VN приложна етика [текст]: учебник за университетите (AAU Neck) / Назаров, Владимир. - М.: Gardariki 2005 - 302.. - ISBN 5-8297-0242-8: 197-46.

6. Философия и етика [текст]: Събиране на научни трудове; На 70-ата годишнина на академик AA Хюсеинов / Ed. Ед. Apresian RG - М.: Alpha-M, 2009 г. - 800.. - (RHF). - ISBN 978-5-98281-172-1: 300-00.

1. Място на етиката в системата на хуманитарните науки. Свят на един човек е безкрайно сложна и разнообразна. Значимостта на този свят е, че той по право заема централно място в областта на научните познания. Много научно изследване на човека, отношенията му с другите хора и природата, с други думи - отворени теоретично някои аспекти на човешкото съществуване. Етиката не е изключение. Освен това, предмет е факта, че в действителност, прави човешкия живот силно значимо. Етика - философска наука, която изучава специален аспект на човешкото съществуване - морал.

Етика - алфата и омегата на философията. Дори и в древни времена, преди човек в една или друга форма се изправи въпроси от морално съдържание: "Защо съм тук?", "Какво трябва да направя?" И друга философия се очертава като опит специален философски човек да разбере своето място в света и на базата на това знание, за да упражняват своята свещена мисия. Ето защо, от всяка философска система може да бъде морално и практически изводи.

Тези заключения вече са в първите философии. Въз основа на общата картина на света, мислители говорили за смисъла на живота, на човешкия идеал, йерархия на ценности и т.н. Главна философска концепция - "да бъдеш", което означава, че създаването на света, още от самото начало, съдържаща най-високата морална стойност. Тъй като животворен източник на това е добро или добро. Man, според древните мислители придобиват морална достойнство и участие в самото начало.

Famous древната триада е: "Красота, Истина, благословия." Vector на концепцията за тройка разположение за увеличаване на стойността: красота свидетелства за истината, истината - за добро. Стойност-възприятие, че са довели до по-централно място в структурата на етичната философия на късната античност (например стоиците, неоплатонисти и други).

Впоследствие древната триада се проявява в средновековна трансцендентална описващ достойнството на Бога. В този морален компонент в Средновековието се засилва особено остър - рано анонимен домейн благословия е Божествена Личност, докато нейният дар за човека. Теолозите се спекулира за това, като Тома Аквински в своя "Summa на теологията."

Изразена тенденция се появява в ученията на философите на модерните времена, в немските класици. Така че, когато Кант в три неговата "критика" се говори за подходящо красотата, истинското познание и морално действие (подчертаване нови) приемственост с древните и средновековни очевидни въпроси.

През 19-ти и 20-ти век. връзката между доброто и се съхраняват на различни интерпретации. Философия на живота счита истинския морал като компонент на глобалния процес на живота. Марксизмът се фокусира предимно върху обществените отношения, го вижда като елемент на социалната практика. Екзистенциализъм, твърдейки, че истинското битие е човешко същество възприема като атрибут на абсолютен морал на човешката свобода.

Внимание се обръща на проблема с мислители от различни епохи на морала е оправдано. Мястото на етика в областта на философското знание, отразява важната роля на морала (или морала) в живота на човешкото общество.

2. Понятията "етика", "морал", "морал". Преди да разгледаме областта предмет на етиката, ние трябва да определят основните понятия, с които оперира този философска дисциплина.

Първо, ние се установи, че терминът означава "етика." Той идва от гръцката дума "етос", разбирана като първата "място на пребиваване", после като "ред", "обичай", още по-късно като "характер". Специализирани значения на думата "етос" не си противоречат един на друг, като посочи връзката между жизнената среда, социалния кръг и характера на човека. Първо, понятието "етика" (в смисъл на "морал"), въведена от Аристотел (4 в. пр. Хр.). За него, това е определено количество знания и учения, свързани с духовни качества. В научно използване, терминът "етика" Fix стоици (3-инча BCE), те започнаха да го разгледа (заедно с физика и логика) е една от трите части на философията.

Интересното е, че понятието "морал" е копие на понятието "етика". Латинската дума "мина" (MOS) - аналогов смисъл на думата "етос". Plural "ми" звучи като "координатор на" (нрави). В този си вид тя е била използвана от римския оратор Цицерон (1. BCE) в превод на текстове на Аристотел.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по етика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.