Лекции по икономическа социология


Категория на документа: Други


- връзката между възнаграждение и социална позиция не е еднозначна, много хора получават високи възнаграждения, но за техните позиции не може да се каже, че са обществено значими. И обратното, има ниски възнаграждения за силно обществено значими професии
- невинаги съществуващата система за възнаграждение способства заемането на високите длъжности да е от качествени и талантливи хора, доста често е точно обратното.

4. Проблемът за социалната стратификация и социалното неравенство според теориите за конфликта
А. Основни тези - модерните теории за социалното неравенство водят своя идеен произход от теориите на Карл Маркс и Макс Вебер
- според тези теории тези теории причините за социалнот неравенство са в борбата между хората за достъп и контрол над ограничените ресурси. Между хората постоянно се води борба, която налага поддържането на социалния ред, чрез употреба на насилие от едни класи над други. В обществото доминира класата, която добива контрол над икономическите ресурси, обикновенно тя постепенно добива контрол и над политическата власт и озурпира правото за опражняване на пряко насилие. Тя гарантира своята власт и чрез иституциите за контролиране на общественото мнение (училище, религия и масовите медии)
- социалното неравенство е резултат на доминация на насилие на едни класи и групи над други. Източниците на неравенства са:
*борбата за ограничените стоки или услуги
*борбата за собственост
*силните пазарни позиции на едни видове труд за сметка на други
*апатията и инертността на мнозинството в борбата за власт и ресурси
*олигархическите процеси в организациите - Робърт Михелс, формулира закона за олигархичната зависимост
- насилието винаги поражда ответна реакция, въпреки пасивността си народните маси са враждебно настроени към доминиращи класи и потенциално са готови за съпротива
- потенциалната съпротива се излива в бунт и ответно насилие, когато обективно е необходима социална промяна. Доминиращите фракции на управляващият елит неотстъпват доброволно властта на извършващият промяната контра-елит
- доминиращите класи и групи налагат в обществото своята ценностна система, чрез институции като религия, училище, масови медии и т.н. те налагат в обществото ценности, защитаващи техните превилегии
- допълнителен фактор гарантиращ превилегиите на управляващите класи е високата вертикална мобилност т.е. чрез отваряне на своите граници за хора от нисшите класи и съсловия управляващите създават надежди и очаквания, и стремеж за издигане по социалната стълба на най-талантливите и енергични индивиди от нисшите класи, по такъв начин те лишават нисшите класи от катализатора на тяхната борба
Б. Критика на теориите за конфликта отностно социалната стратификация и социалното неравенство
Теориите за конфликта доминират в Европейските страни
- Както и при функционализма, така и при теориите за конфликта, основните понятия са твърде абстрактни и неверифицируеми, такива понятия са например власт, насилие, доминиране и т.н.
- Теориите за конфликта надценяват ролята на субективният фактор в историческото развитие, на тяхна основа възникват най-различни "заговорнически теории"
- Теориите за конфликта са ефективен инструмент при анализ на периоди на революция, но за периодите на еволюционно развитие по-добрия теоритичен инструмент са теориите за функционализма
- Теориите за конфликта прекомерно акцентират над биполярното класово противопоставяне в обществото. Всъщност, твърде често противоречията между различните фракции на управляващата класа имат по-голяма роля за извършване на социални промени
- Често класовите конфликти водят не до соцална промяна, а до затвърждаване на статуквото и властта на доминиращите класи

-

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономическа социология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.