Лекции по интелектуална собственост


Категория на документа: Други
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Въведение в интелектуалната собственост - възникване, същност и основни групи обекти

ИС - собствеността върху информацията, която съдържат интелектуалните продукти и техните създатели имат пълното право на собственост върху тях.

Кога възниква ИС: 12 -13 век се развива дейността на гилдиитена занаятчиитев Европа /поява на първи произведения на литературата, изкуството и човешката изобретателност/
- 1474 г. - Решение на сената на Венецианската република нар. "Парте Венециана" /привилегии на изобретателите върху техните изобретения, които трябвало да бъдат нови, ловко измислени и използвани за полезна работа / От тази година датират и трите признака на патентоспособност.
- 1557 г . - издаден закон от кралица Мери /давал на печатарите монополното право да издават отново вече отпечатваната от тях книга, ако е одобрена от официалната цензура/
- 1628 г. - създава се статутът на монополите в Англия, съгласно който само "патентната грамота" предоставя привилегия за срок от 14 г. на истинския и първия изобретател, която другите не трябва да ползват.
- 1710 г. - първи закон за авторско право на кралица Ана Стюарт
- 1790 г. - Американски закон за закрила на карти, чертежии книги за 14 г. от първата им публикация.
- 1791 г . - френски патентен закон
- 1828 г. - В Русия е приет първият документ, регулиращ авторските права - "Положение на правата на съчинителите"
- 1870 г. - конгресът в САЩ утвърждава закон за търговски марки, за да предотврати предоставянето на чужди стоки като свои.
- 1874 г. - в Германия е приет първият Закон на Райха, а в Италия законодателите се занимават със закрилата на "произведенията на духа"
- 1892 г. - в България се поставя началото на правната закрила на обектитена индустриалната собственост.
Защита на индустриалната собственост в България - 1. защита на индустриалната собственост, 2. защита на авторско право.
Основни групи обекти на ИС /таблица/

ИС - интелектуална собственост
АП - авторско право
ПСАП ОС -
Инд. С - Индустриална собственост
НО - научни открития
НО ИС -
НХ - ноу хау

И - изобретение
ПМ - полезни модели
М - марки
ГО - географско означение
ПД - промишлен дизайн

Обект на АП - всяко произведение на литературата, изкуството, науката, което е резултат от творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.
С права сродни на АП се ползват следните групи лица :

- продуцентите на звукозаписи в/у своите звукозаписи

- продуцентите на първоначалния запис на филма

- радио и телевизионните организации в/у своите програми

- артистите - изпълнители в/у своите изпълнения.
(c) - знак за авторски права!

Обекти на ИС:
> изебретението /И/ - е ново, творческо и промишлено реализуемо решение на даден проблем, в която е да е област, по-прогресивно и по-полезно от съществуващото равнище. За И се издава защитен документ - патент. Критерии за И - новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост.
> Ползни модели /ПМ/ - обекти с конструктивно технически особености, отнасящи се до усъвършенстване на конструкцията, формата или пространственото съчетание на елементите на изделия, инструменти, устройства или технически части с битово или производствено предназначение. Защитен документ - свидетелство. Критерии за ПМ - новост и промишлена приложимост.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по интелектуална собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.