Лекции по измервателни температурни преобразуватели


Категория на документа: ДругиНедостатък на диодните и транзисторните термопреобразуватели е значителното разсейване на параметрите между отделните преобразуватели. Това налага предварителен подбор или компенсиране на отклоненията по схемен път. Едни от най-често използваните и прости схеми са мостовите. Те позволяват унифициране на параметрите в определени граници.

фиг.4.3 Мостова схема на включване на транзисторен термопреобразувател в режим ЕС

Транзисторният термопреобразувател е в режим на ЕС. Колекторното напрежение UС се определя от съпротивленията R' и R", които се подбират индивидуално за всеки преобразувател. Ако напрежението UС се изменя в границите от 1V до 2V, могат да се компенсират разсейвания до 10%.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по измервателни температурни преобразуватели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.