Лекции по операционен мениджмънт


Категория на документа: Други
Показатели
Предходна година
Маркетинг
Увеличаване с 50 %
Финанси
Намаляване на фин разходи с 50%
Операции
Намаляване на производствените разходи с 20 %
Приходи
100 000
150 000
100 000
100 000
Производствени разходи
80 000
120 000
80 000
64 000
Брутен доход
20 000
30 000
20 000
3 600
Финансови разходи
6 000
6 000
3 000
6 000
Брутна печалба
14 000
24 000
17 00
30 000
Данък върху печалбата (25%)
3 500
6 000
4 250
7 500
Нетна печалба
10 500
18 000
12 750
22 500

С помощта на маркетинга се увеличава печалбата с 71 %
С намаляване на финансовите разходи се увеличава печалбата с 21 %
Намаляването на производствените разходи печалбата се увеличава с 114 %
Функции на мениджъра:
- Планиране - поставят се целите, насоките и приоритетите, разработване на планове за постигане на тези цели, на базата на плановете се разработват програми, политики, процедури подпомагащи тяхно осъществяване. Обема на продажбите се прогнозира за постигане на желаната печалба. Прогнозирането е когато организацията неможе да управлява , а планирането е когато можем да въздействаме и да управляваме. Плана е разписание как да постигнат своите цели, дали това което сме планирали сме го постигнали.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по операционен мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.