Лекции по овощарство


Категория на документа: ДругиАлтернатива на подобрена етажна корона при същите ОВ е т.н. СВОБОДНО РАСТЯЩА КОРОНА. Тя може да се прилага и при други ОВ с тази разлика, че при нея по време на формиране на короните резитбите са минимални- прилага се първата зимна резитба, евентуално филизене и следващите 4-5 години резитби не се прилагат или те са сведени до минимум. Докато при подобрена етажна корона през първите няколко години задължително се прилагасъкращаване на силни продължители с цел те да се разклонят на желано от нас място.

Положителни страни:
- По-бързо се формира короната и дърветата встъпват по-рано в плододаване.
Недостатъци:
- Размерите на короната и продължителния живот с техните последствия са подобни както при подобрена етажна корона.
- Качеството на плодовете особено при първите родитби е по-ниско

ПАЛМЕТАТА се прилага основно при крушови сортове със силен растеж, при които се налага посредством наклоняване на скелетните клони да се отслаби растежът на тези клони и на дървото като цяло и да се ускори встъпването в плододаване.

Короната се състои от добре изразен водач, 3 или 4 етажа скелетни клони, на всеки етаж по два- разположени по посока на реда. Общата височина на дърветата достига 3-3,5 максимум 4 метра, като стъблото винаги е не по-високо от 50-60 см. Върху скелетните клони се разполагат обрастващи(плодни) клонки с почти хоризонтално положение и насочване към междуредията. Скелетните клони по време на формирането се наклоняват чрез привързване за телена конструкция, така че наклонът им да бъде около 45 градуса. Общата ширина на овощния плет е около 100-120 см, което се постига със съкращаване на страничните клонки.

Положителни страни -
* сравнително малко по размери корони с плоска форма, което е предпоставка за следните положителни страни:
- Възможности за гъсто засаждане
- Повишена производителност на труда при резитбата и беритбата на плодовете, особено след като вече скелетните клони са поставени под необходимия наклон
- Улеснена растителна защита
* Ранно встъпване на дърветата в плододаване и производство на качествени плодове
* Сравнително кратък живот -около 25 години, което позволява бърза смяна на сортовете при необходимост.

Недостатъци- като недостатък някой специалисти посочват големият разход за формиране на дърветата особено по отношение на наклоняването на скелетните клонитова обаче не бива да се изтъква като недостатък тъй като след като клоните са наклонени малката височина се отразява положително на производствените процеси и може да се приеме, че разходите по това наклоняване много бързо се възстановяват.

ЧАШОВИДНА КОРОНА- прилага се основно при праскова, кайсия, ябълка, може и при други овощни видове. Короната е без водач, има обикновено 3-4 добре оформени скелетни клона. Върху всеки скелетен клон се формират от 3 до 6 скелетни разклонения, разположени така че взаимно да не се засенчват.

Формирането на короната се осъществява посредством доста силни резитби. През периода от 2 до 4-5 година по продължителите на скелетните части се прилага премахване на всички разположени навътре в короната клончета с цел тя да остане добре посветлена и да не се претоварва с плодове и да може скелетните клонида придобият размери съответстващи на растоянията на засаждане(обикновено 6/4 м).

Положителните страни се изразяват в доборо огряване от слънцето на всички части, което е предпоставка за производство на качествени плодове.

Недостатъците се изразяват в следното
- Големите по размери скелетни клони, респективно големите големите корони не позволяват сгъстено засаждане, което е един от елементите на интензивното производство на плодове
- Като се има предвид крехката дървесина на прасковата и честото отцепване на клони отова обяснява нежеланото обезформяне на короните когато един или два от клоните се отцепват от стъблената част под тежестта на плодовете или на евентуално мокър тежък сняг. Обезформянето може да бъде избегнато в известна степен посредством формиране на т.н. подобрена чашовидна корона, при която скелетните клони не израстват от съседни пъпки.
- Количеството на плодовете получени от формираните като чааша дървета са по-малко през първите няколко години след засаждането в сравнение с т.н. свободнорастяща корона при прасковата, независимо от скорозрелостта на прасковата.

СВОБОДНОРАСТЯЩА КОРОНА ПРИ ПРАСКОВАТА- представлява модификация на лидерните коронии прилича доста на подобрена етажна корона само че при нея няма добре обособени скелетни разклонения. Короната е изградена от водач, който след няколко годишно плододаване може да бъде отклонен под тежеста на плодовете и така да се превърне в скелетен клон. През първите няколко години след засаждането короната има етаж от 3-4 скелетни клона в основата, водач и разположени върху него 2-3 единични клона разпределени на 60-70 см един от друг. Добре е скелетните клони по водача да бъдат насочени в междините образувани от скелетните клони на етажа. Върху клоните няма добре обособени скелетни разклонения.

Формирането на короната е по-свободно в сравнение с тази при чашата. Първата и втората резитба са доста по-слаби, което е предпоставка за по-обилно плододаване през втората година.

Положителните страни на тази система се изразяват в следното:
- Наличието на водач и допълнителни скелетни клони освен тези на етажа прави короната по тясна, а това позволява по-сгъстено засаждане(оптимални растояния 5/3), това е елемент на интензификация на плодовото производство
- Отцепването на известна част от клоните не води до обезформяне на короната както при чаша
- Добивът от дърво обикновено не се различава от този при чашата през първите 10 години, но добивът от дка е значително по-висок. Част от плодовете са по- дребни и с по-лошо оцветяване отколкото получените при чашовидната система, но въпреки това общото количество на качествените плодове е по-голямо.

При застъпване на едната или другата система на формиране на короните при прасковени дървета трябва стриктно да се спазват растоянията на засаждане подходящи за тези системи.

ВРЕТЕНО- прилага се при ябълка и круша, когато подложките са слаборастящи или умерено растящи. През последните 10-15 години в различни европейски страни в това число и в България успоредно с проучванията в практиката се внедряват вретеновидни корони при черешата. При това са налице големи различия при формирането на вретено ппри ябълка и круша от една страна и череша от друга. При първите два вида се прилагат зимни резитби докато при черешата формирането на вретено(предимно върху умерено растящи и силно растящи подложки) се постига с летни резитби през първите 3-4 години от живота на растенията, след което се прилагат комбинации от зимни и летни резитби.

Вретеното е с ниско стъбло( не повече от 50-60 см), обща височина до 2,30-2,50 при ябълка и до 2,50-3м при ктуша върху дюлева подложка, а ширината на короната при слаборастящите сортово-подложкови комбинации при ябълката е около 1,5 м, а при комбинациите с умерено растяща подложка каквато е ММ106 короните са широкив основата си до 2,5-3м. Това трябва да се има предвид при създаването на ябълкови насаждения тъй като много гъстото засаждане(на растояния около 1,5 м вътре в реда) при ябълкови дървета с подложката ММ106 води до силно сгъстяване изтегляне на короната на височина и липса на плододаване.

Положителни страни на вретеното:
- Малки размери на короните на дърветата, които позволяват:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по овощарство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.