Лекции по овощарство


Категория на документа: Други


Осигуряване на съподчиненост на скелетните част в короните на всички прилагани в нашщата страна системи на формиране. При подобрена етажна корона има добре изразен водач, който е най-голям по размери, 3-4 скелетни клона в основата на короната, които са на 2-ро място по размери и още два три нагоре по водача, от които с най-малки размери е най-високо разположения. Скелетните разклонения също се подчиняват на този принцип като най-голямо е най-ниското и обратно. Много добра съподчиненост има при палмета където скелетните клони са толкова по-големи по размери, колкото по-ниско са разположени. При вретеното основните клонки, които са с характер на скелетни клони са най-големи, а нагоре по водача обрастващите плодни клонки се подчиняват също на това правило и във сръхната част са най-малки. Така короните придобиват коносовидна форма позволяваща огряване на всички части със сравнително еднаква интензивност на слънчевото греене.

Осигуряване на подходящ наклон на скелетните части. От наклона зависи удължаванетона дадена част и нейното обрастване със странични клонки. Когато дадена част е вертикално разположена обикновено най-силен нов прираст се получава във връхната част.

Съобразяване на резитбата на ОД с характера на растеж на отделните видове и сортове. При повечето от ОВ най-силен растеж се получава по върховете на дадени части. Те имат т.н. акротонален характер на растежа. Специално при прасковата и ябълковите сортове от типа Спър обрастването е най-добро в основата на короната където при новозасадените дръвчета по естествен път се получават нови прирасти с най-голям размер и колкото по-високо са раположени прирастите толкова те са по-къси. Характерът на растеж се нарича базотонален. Когато формираме новозасадените дръвчета при видовете с акротонален характер на растеж се налага задължително съкращаване на централната ос с цел под отреза да се получат нови клончета и разклонения, от които ще изберем съответни скелетни части. Ако не се направи такова съкращаване растежът се изнася във връхната част, която може да бъде от 1,5-2м, а надолу стъблената част остава оголена, при което се формира много високо, ненужно, даже затрудняващо бъдещата работа стъбло. Това е особено важно при формиране на дърветата с ниски стъбла.

При видовете и сортовете с базотонален характер на растжа такова съкращаване не се напага даже прилагането му може да внесе дисхармония в развитието на дръвчетата и да предизвика повече работа на овощаря през следващите години. Тъй като независимо от характера на растеж в близост до отрезите се образуват ненужно силни клончета част, от които трябва да премахваме при слеващите резитби.

==>

Круша

Стопанско значение- в световен мащаб крушата е на 2 място след ябълката по производство на плодове. В нашата страна тази култура беше на 4 място след ябълка, слива, праскова, но от 15-20 години насам крушата като култура за търговско производство на плодове почти изчезна отстраната в резултат на масово нападение от огнен пригор, от микоплазмени заболявания и от т.н. крушова бълха. За щастие вече има създадени нови насаждения.

Стопанското значение на крушата се определя от следните особености:
- Това е ОВ, при който е възможно интензивно производство на плодове( сгъстено задаждане на малки по размери дървета с подложка дюля,които лесно се обслужват при резитбата и беритбата на плодовете и при РЗ. Рано встъпва в плододаване. Бързо нарастване на добивите по годинии сравнително кратък живот, който позволява бърза смяна на сортовете при необходимост.)
- При нея има сравнително богат набор с различен срок на зреене. Създава възможности за продължителна доставка на плодове на пазара в това число и консервната промишленост. При крушата има ценни летни и есенни сортове, чието зреене съвпада със зреенето на дооруги плодове и крушата не се търси толкова.
- Специално зимните и есенните сортове могат да се съхраняват продължително и при обикновени условия, но при крушата броя на сортовете с добра съхраняемост е много по-малък отколкото при ябълката.
- Крушовите плодове са ценна добавка към основната храна и добра диетична добавка.

Биологични осбености

Крушата може да бъде с различни размери на короната и различен срок на встъпване на дърветата в плододаване в зависимост от използваните подложки. На семенна подложка и силно растящи клонови подложки дърветата могат да достигнат до 7,8-15 метра. Тези дървета встъпват късно в плододаване 5-6 година, живеят много, но встъпването им ранно плододаване ни затруднява. Когато са върху дюлева подложка дърветата стават до 4 метра височина и малка ширина. Встъпват в плододаване на 3-4 година.

При крушата подобно на ябълката има различен размер на короните, различна растежна сила.

Крушата плододава върху къси, слаби и торбести клончета. И тук има клончета от характер на дървесните,които образуват странични цветни пъпки.

Крушовите сортове в по-голяма част са типично самостерилни и изискват редувано засаждане с други сортове. При нея има и сортове лоши упрашители. Същевременно някои от сортовете образуват партенокартни плодове, което означава плодове без семена.

Изисквания към екологичните условия

Този ОВ в по-топлолюбив от ябълката и най- добре се развива в райони с сума от активните температури над 2800 градуса. По отношение на ниските температути европейските крушови сортове са сравнително чувствителни- цветните им пъпки се повреждат при температури -26 градуса.

По отношение на светлината крушата проявява по-големи изисквания от ябълката.

Изискванията към влага в почвата се определят предимно от подложката. Дивата круша е сравнително сухоустойчива, като това и качество се определя от наличието на централен вретеновиден корен и прониква на дълбочина. Върху дюлева подложка крушата се нуждае от допълнително напояване. Изискванията към почвата са подобни на тези при ябълката като най-добре се развиват крушовите дървета върху аловиално-ливадни почви. Какъвто и да е типа на почвата тя трябва да е достатъчно дълбока сравнително проветлива и богата на хранителни вещества. Когато подложката е дюля почвата не трябва да има нваровик.

Слива

В нашата страна сливата е на 2 място по разпространение след ябълката. Стопанското значение на тази култура се определя от следните особености:
- Сливата има добра приспособимост към почвените условия, и се отглежда на терени,които са с по-бедни почви. Същевременно с по-добра пробетривост. На такива почви други култури по-трудно се развиват. Разбира се на богати на хранителни вещества почви в равнните терени особено при наличие на възможности за допълнително напояване сливата се развива по-добре и дава по-качествени плодове.
- Напоследъксе препоръчва създаването на гъсти високоинтензивни насаждения от сливи, но със прилагане с прилагане на летни резитби през периода на формирането първите няколко години след засаждането.
- Този ОВ има многостранна употреба на плодвете: консумация в свежо състояние, за компот, нектар, сушене.
Биологични особености

Сливовите дървета се присаждат обикновено върху силнорастяши семенни или клонови подложки. За нашата страна основна подложка е семенната. Върху тези подложки дърветата достигат до около 7 метра височина, а някои сортове като Стенлей, Ажанска короните стават доста широки без ясно изразен водач, което налага дърветата от тези сортове дда се засаждат на по-големи растояния. Встъпването в плододаване на дърветата е след към 5-6 година. Тъй като в млада възраст дърветата имат силен растеж при някои от сортовете се налага съкращаване на едногодишни прирасти за формиране на подобрена етажна корона, макар че е за предпочитане дърветата да се формират по свободно растяща корона с известно просветяване по време на формирането. След встъпване на дърветата в плододаване растежът бързо отслабва, което налага прилагане на резитба за просветляване с елементи на подмладяване, за да има добър растеж и производство на качествени плодове. Плододаването се осъществява основно върху майски букети, цветни клончета и смесени клончета.

При сливата има самофертилни, самостерилни и сортове с междинна оплодителна способност. Самостерилните задължиуително трябва да се редуват с други сортове.

Изисквания към екологичните условияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по овощарство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.