Лекции по противодействие на тероризма


Категория на документа: Други


Същност и съдържание на тероризма, проблеми на дефинирането

1. Тероризмът е една от формите на организирано насилие, обществено-опасно явление, криминално престъпление.
2. Чрез тероризма се преследват политически цели
3. Тероризма е идеологически мотивирано насилие
4. Систематична, целенасочена и преднамерена дейност, осъществявана от конспиративно организирани престъпни формирования.
5. Престъпна дейност характеризираща се с голяма степен на времева и пространствена непредвидимост на терористичните атаки.
6. Дейност, осъществявана от сравнително малобройни групи терористи с висока степен на идеологическа мотивация, които не се ползват с подкрепата на населението на страната и избягват открит сблъсък със силите на властта, за разлика от национално-освободителните движения.

Тероризмът е идеологическо мотивирано насилие, заплаха, осъществявана срещу хора, организации или материални обекти, от отделни лица, терористически групировки или специални служби на държави за постигане на политически цели.
Целите на тероризма могат да се класифицират по различни критерии:
1. Според мащаба на въздействие
2. Според начина на избора на цел
3. Публичният ефект, като целта на тероризма
4. Според мащаба и съдържанието си

Целите на терористите:

Целите на тероризма като социално-политически феномен.
Във вътрешно-политически план.
- Дестабилизация на държавната власт
- Изменение на формата, като политическо управление;
- Промяна на вътрешната политика на съответната държава;
- Откъсване на територии от държавата и създаване на етнически чисти държавни или автономни образувания;
- Привличането на общественото внимание върху каузата или исканията на терористите;
- Демонстриране на слабост на държавните управляващи;
- Създаване на обстановка на страх и несигурност в обществото или в отделни социални групи от него;
- Усложняване на конфликтогенна вътрешно-политическа обстановка;
- Физическо отстраняване на физически противници;
- Актове на възмездие, отмъщение за заловени, убити или осъдени терористи
Вътрешно политически план
Дестабилизация на международната сигурност
- Привличане на обществено внимание върху каузата или исканията на терористите
- Създаване на обстановка на страх и несигурност в атакуваната държава и въздействие върху външно-политически позиции и поведения
- Усложняване на междудържавните отношения
- Провокиране на военни конфликти

Задачи на терористически организации
1. Формиране на недоверие в държавните структури от страна на населението чрез което да покажат на обществото, че управляващите не са в състояние да се справят
2. Предизвикване на политическа, икономическа и социална нестабилност в дадена държава
3. Сплашване на определени лица
4. Получаване на достъп до средствата за масово осведомяване
5. Набавяне на финансови средства, чрез които да реализират дейността си
История на възникване на тероризма

Теория 1: Вродени инстинкти за самосъхранение
Теория 2: Социална несправедливост
Теория 3: Глобализационни процеси

Рискови фактори:
- Потискане етническа идентичностСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по противодействие на тероризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.