Лекции по противодействие на тероризма


Категория на документа: Други


- Неспособност на институциите да се справят на държавно равнище с малцинствените проблеми
- Задълбочаващата се икономическа криза
- Други

Радикализацията на населението
"Радикализацията е процес на възприемателна система от екстремистски убеждения и желанието да се използва насилието и страха като средство за извършване на промени в обществото.
1. Социална несправедливост
2. Глобализация
3. Ислямски фундаментализъм
4. Радикализация

Класификация на съвременния тероризъм

Критерии за класификация:
1. Според идеологическата основа
2. Според характера на използваните средства
3. Според територията на която действат
4. Според средата и обектите
Видове терористични организации според идеологическата основа:
1. Лявоекстремистски - на основата на марксистко-ленинската идеология, характеризира се с идейно-политическата си насоченост - да се унищожи капитализма с методите на терора
2. Дясноекстремистски - осъществяване на основата на неофашизъм, неонацизъм, национализъм, ксенофобия или контрасепаризъм е проявна форма на тероризъм в редица държави
3. Тероризъм на националистическа и етническа основа - основава се на вътрешни противоречия в засегната страна, пораждащи национализъм или етнически сепаризъм в народностната или етническата структура на една държава.
4. Тероризъм на религиозна основа - свързани с борбата на последователите на една религия или религиозна секта с привържениците на друга или срещу светската власт.
Според характера на използваните средства:
1. Традиционни - взривни вещества, хладно оръжие, огнестрелно оръжие
2. Нетрадиционни - технологични
Ядрен тероризъм, биологичен тероризъм, химичен тероризъм
Според територията на която действат:
1. Вътрешнодържавен
2. Международен
Според средата:
1. Въздушен тероризъм
2. Морски тероризъм
3. Наземен тероризъм
4. Компютърен тероризъм
Обект и субект на терористичната дейност:
Субект на терористична дейност са организаторите и извършителите на актове на насилие или заплаха от насилие с политическа цел
Обекти на терористичната дейност:
1. Опосредствен обект - вялото общество
2. Непосредствен обект - физически лица
3. Непосредствени обекти - материални обекти

Методи и форми на терористичната дейност

Традиционни методи - свързани са с преки физически увреждания на здравето и ограничаване на личната свобода. Използват се предимно при държавни и обществени дейци, сътрудници на правоохранителни органи и техни близки.
Технологични методи - насочени са срещу материални, енергийни и информационни обекти. Този вид методи се използва като възможност да се осъществяват посегателства върху големи маси от хора, върху обекти чието разрушаване може да предизвика мащабни екологични катастрофи.
Психологически методи - открити или анонимни заплахи срещу единични лица, групи хора или цялото население. Психологическият терор приема особено широки мащаби като достатъчно ефективен метод за сплашване и принуждаване.
Форми на тероризма:
1. Взривяване, подпалване, разрушаване и унищожаване на материални обекти
2. Убийства и тежки телесни повреди на отделни лица
3. Отвличане и вземане на заложнициСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по противодействие на тероризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.