Лекции по туроператорска и туристическа агентска дейност


Категория на документа: Други


75 001- 100 000лв. 600лв.

100 001- 150 000лв. 900лв.

150 001- 200 000лв. 1 100лв.

200 001- 300 000лв. 1 300лв.

300 001- 400 000лв. 1 600лв.

400 001- 500 000лв. 1 800лв.

500 001- 700 000лв. 1 900лв.

700 001- 1 000 000лв. 2 000лв.

Над 1 000 000лв. 2 500лв.

Обхвати и технологии на обслужването в туристическата агенция

1. Продажба на организирани пътувания

Съгласно Закона за туризма организираните групови и индивидуални пътувания с обща цена са пътувания, при които са спазени следните изисквания:

1) пътуването е по предварително изготвена програма

2) програмата включва комбинация от най- малко два от следните услуги:

- нощувка

- изхранване

- допълнителни услуги

3) услугите се продават или предлагат за продажба с обща цена

4) пътуването обхваща период по- дълъг от 24 часа или включва нощувка

Пътувания с обща цена, наричано още пакетни или паушални пътувания се организират и провеждат от туроператор, който ги продава директно или с посредничеството на туристическия агент и агенти. Продажбата на туристическите пакети от туристическите агенти се извършва на основата на предварително сключен договор за продажба на организирани пътувания, формирани от туроператор, в който се уреждат взаимоотношенията между възложителя на продажбата и туристическия агент, който приема да продава туристически пакети от името и за сметка на туроператора. Заедно с подписването на договора туроператорът предоставя на туристическия агент програмите, цените и условията по пътуванията, подробна писмена информация за условията и сроковете на записванията, както и рекламни материали, т.е. каталози с програмите, брошури, диплянки, плакати за различни туристически обекти, включени в програмите и подпомагащи продажбите им. С протокол туроператорът предоставя на хартиен или електронен носител копие от договора с клиента за организирано пътуване, който с посредничеството на агента се сключва между туроператора и туриста, бланка на информационния формуляр за туриста, ваучери на туроператора. Туристическият агент спазва всички срокове и условия за записване, както и ценовите условия, предложени от туроператора. При записване на туриста за организирани пътувания, туристическият агент следва да попълни заявка за записване в която се съдържа информация за клиента и за заявеното от него пътуване, включващо допълнителни услуги, които клиентът би желал да ползва в туристическата дестинация, но които не са включени в цената. Заявката в писмен вид се изпраща на туроператора за проверка на свободните места като след получаване на писмено потвърждение от туроператора, агентът оформя документите по пътуването и приема плащане. При потвърждаване на резервацията и подписване на договора се изисква заплащане на депозит в размер на 30 до 50% от стойността на пътуването за всяко лице или 100% ако до деня на заминаването остават по- малко от седем дни. В зависимост от дестинацията този срок може да бъде и значително по- дълъг. Доплащането до пълната сума на пътуването е в различен срок при различните туроператори и по различните програми, но най- често е 15 дни за автобусните пътувания и 30 дни за самолетните такива. При неспазване на установения в договора срок за доплащане туроператорът може да анулира резервацията. Когато пътуването е в чужбина, заедно с депозира клиентът предоставя за проверка документ, с който ще пътува, а за деца до 18 години е необходима и нотариално заверена декларация от родителите за съгласие за пътуването по образец. Данните на записаните лица се изпращат своевременно на туроператора, както и всички необходими за пътуването документи туроператорът пряко или чрез туристическия агент е длъжен да предостави информация на потребителя за пътуването в писмена форма, която да съдържа:

1) цената обявена в левове и начина на плащане

2) използваните транспортни средства и тяхната категория

3) начална и крайна дата на пътуването

4) начален, краен пункт и маршрут на пътуването

5) местоположение, категория и вид на туристическия обект, в който ще се осъществи настаняването, както и брой на нощувките, включени в туристическото пътуване

6) брой и вид на храненията, включени е туристическото пътуванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по туроператорска и туристическа агентска дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.