Лекционен материал по счетоводство на предприятието


Категория на документа: Други


304
606/ 456
16. За начислени митнически сборове
20
21
27
30
31
606/ 457

17. За други данъци и такси

20

30

60

62 / 459
18. За внесени данъци и такси в бюджета и ведомствата
45 / 50

ХІХ. Отчитане на разчетите с осигурители

Разчетите с осигурители възникват по силата на осигурителното законодателство, като осигурителните вноски биват:

1. За задължително осигуряване във фондове на ДОО и Здравноосигурителния фонд

2. За допълнително задължително пенсионно осигуряване за родените след 31.12.1959 г.

В професионален пенсионен фонд /за І и ІІ категория труд/ и за универсален пенсионен фонд /за ІІІ категория труд/

3. За доброволно пенсионно осигуряване

Задължителните осигурителни вноски се начисляват и внасят на база получени доходи на различни основания до максималния размер на месечния осигурителен доход /до 2200/. Със закон на бюджета ДОО ежегодно се определя минимален и максимален месечен осигурителен доход, като минималният е по икономически дейности и групи професии. За самоосигуряващите се лица се определя по избор от минималния месечен размер 420 - 2200. За селскостопански производители - 240 лв., а за тези, които се занимават само със селскостопанска дейност - на 50 % от минималния осигурителен доход от регистрирания селскостопански доход.

Работещите по граждански договори се осигуряват само за фонд Пенсии, универсален пенсионен фонд и за здравно осигуряване в съотношение работодател / лични до максималния месечен размер на осигурителния доход.

За осигурителен стаж се зачита наемането на работници и служители най-малко за 5 работни дни /40 часа/ през календарния месец. Осигурителните вноски за работниците и служителите се разпределят в отношението работодател/осигуряващо се лице - 60/40. За сметка на работодателя осигурителната тежест за социалното осигуряване е 12,6%, за здравно 4,8%. Личните осигуровки са 9,7% за социално и 3,2% за ЗО. Начисляването на осигурителните вноски и внасянето им по фондовете е от работодателя, респективно самоосигуряващите се лица. Осигурителните вноски се начисляват и внасят и върху начислени, но неизплатени възнаграждения.

Счетоводното отчитане на разчетите с осигурители е чрез сметки от група 45 Разчети с осигурители за отчитане на задължения към осигурителните фондове. Сметките са по правило пасивни. Кредитират се с начислените осигуровки и за сметка на работодателя, и за личните, а се дебитират при внасяне на осигуровките в осигурителните фондове. Могат да имат кредитен остатък, който показва размера на начислени, но невнесени осигуровки, който се посочва в раздел В на пасива на баланса.

Счетоводните записвания са следните:

1. За начислени осигуровки за сметка на работодателя
605 / 461 (12.6%)

463 (4.8%)
2. За начислени лични осигуровки
421 / / 461 (9,7%)




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Лекционен материал по счетоводство на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.