Лекция по анимация


Категория на документа: Други


Кога?
По време на ваканцията
Преди и по време на ваканцията
По време на ваканцията
По време на ваканцията


Околната среда рядко се използва съзнателно като средство за активизиране, но така или иначе тя въздейства върху сетивата. Средствата за реклама и информация, както и материалната база се управляват съзнателно и целенасочено за постигане на определено въздействие преди и по време на ваканцията. (напр. Как да изглежда плакатът? Къде ще бъде поставен? Къде е разположен тенис кортът, лесно ли се забелязва, за да предизвиква интерес и желание? и т.н.)

Въздействие върху сетивата. Използват се главно визуалните и звукови средства, но не бива да се подценяват и останалите.
Очи - плакати, писмена информация, хора, които правят нещо край басейна, на плажа, на пистата...
Уши - директен разговор, високоговорител/ мегафон, радио, музика....
Нос - мирис на море, на вкусно ястие.....
Усещане (допир) - пясък под краката, слъчева топлина върху кожата, вода, която разхлажда......

Съдържанието на А. е Програмата, по която хората действат по време на ваканцията.

Резултатът (ефектът) е задоволяване на потребностите на туристите чрез усилване на ваканционните преживявания:
- увеличаване на контактите, връзките;
- засилване на общуването;
- разнообразяване на престоя;
- по-голяма активност;
- увеличаване на веселието, радостта, удоволствието.

След казаното до тук могат да се направят следните обобщения:

А. обхваща вътрешния свят на човека, процесите на общуване между хората и взаимоотношенията им, следователно е средство и форма за социализация в една специфична по характер среда.

А. е насочена към свободното време на хората, за чието използване те обикновено имат собствена представа /стереотип (следователно към една твърде деликатна сфера, към която те са особено чувствителни, тъй като заема високо място в скалата на ценностната им система).

А. е целенасочена дейност на туристическата организация, т.е. тя не е любителска изява на отделна личност или група ентусиасти, а израз на висок професионализъм. Тя трябва да е регламентирана, планирана, организирана и осигурена с финансови, материални, човешки и информационни ресурси.

А. е особена форма на култура като включва елементи от достиженията на човешката цивилизация: изкуство, спорт, традиции.

ІІ. Значение на туристическата анимация.
1. Икономическо значение.
А) За туриста - повишава степента на удовлетвореност, пълноценно използване на ваканцията, по-голям рекреативен ефект на единица разход за ваканция.
Б) За туристическото предприятие (хотела):
- добре изградената, насочена към целевите пазари А., печели нови категории потребители (чрез специализиране на продукта в т.ч. и на А.);
- по-ефективно използване на МТБ през неактивния сезон (чрез програма, която е независима от дейностите и развлеченията в туристическата място и която компенсира влиянието на лошото време);
- повишава степента на удовлетвореност на туристите и така намалява разходите за реклама, предизвиква повторни посещения, увеличаване броя на туристите, увеличаване на приходите от туристическа дейност;
- подобрява имиджа на туристическия продукт, туристическата организация, туристическата дестинация, положението на пазара.
2. Социална роля и значение.
- подобрява ваканционния климат;
- активизира обществените контакти;
- спомага за по-бързата адаптация на туристите в туристическото място;
- създава по-добри отношения и взаимодействия между персонала и гостите;
- създава възможност за опознаване на бита и начина на живот на местното население.
3. Културно-познавателна роля и значение.
- допринася за разширяване на общата култура на туристите и на персонала;
- придобиват се нови знания и умения;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по анимация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.