Лекция по инженерна графика


Категория на документа: Други


НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "В.ЛЕВСКИ"

ФАКУЛТЕТ "ОБЩОВОЙСКОВИ"

К А Т Е Д Р А
" Техническа логистика"

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА
"ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА"
по уч. план 1-8-03к

ТЕМА 1 ЗАН. 1
ЛЕКЦИЯ: Предмет и задачи на ИГ. Конструкторски документи.

СЪСТАВИЛ: доц. д-р. Матев Т.П.

В. Търново
2006 г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
НАЧАЛНИК КАТЕДРА " Техническа логистика "
Подп. инж............................. (Стефанов), доц. д-р

П Л А Н

ТЕМА: Основи на изобразяването в ИГ.

ЗАНЯТИЕ: Предмет и задачи на ИГ. Конструкторски документи.

ЦЕЛИ:

1. Да се запознаят обучаемите с предмета и значението на инженерната графика;

2. Да се запознаят обучаемите с класификацията на изделията и чертежите, да се разгледат стандартните формати, линии, таблици, мащаби и шрифтове;

3. Да се обвърже изучавания материал с практиката;

4. Да се възпита у курсантите дисциплинираност, работоспособност и творческо мислене.

УЧЕБНИ ВЪПРОСИ:
1. Предмет и значение на инженерната графика.
2. Класификация на изделията и чертежите.
3. Стадии на разработка.

4. Стандартизация и стандарти в техническото документиране. Общи правила за оформяне на техническите документи.

МЕТОД: Лекция

МЯСТО: Аула (лекционна зала)

ВРЕМЕ: 2 учебни часаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по инженерна графика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.