Лекция по устойчиво развитие


Категория на документа: Други


7. Избройте и характеризирайте основните типове структора?
Линейна стуктура - тя е най-предпочитана от фирмите тъй като при нея има точно рапределение на властите и строга регламентация на правата и отговорностите между ръководителите и съответния персонал.
Функционалния тип структура не е много разпространен, но нейните модификации се използват по-често. При нея управленските функции се съсредоточават в ръцете на определен брой мениджъри - професионалисти, управляващи своите подчинени само в рамките на една функционална област.
Линейно-функционалния тип структура е характерен за големи и средни фирми, като съчетава предимствата на линейната и функционална структура и заобикаля техните недостатъци.

8. Посочете в съдържателно отношение основните елементи на бизнес плана?
Бизнес планът трябва да съдържа и план за персонала на фирмата: брой, изпълнявани функции, заемани длъжности, сменност, заплати.

Понятия: групова форма, поточна форма, предметна форма
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по устойчиво развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.