Летателни апарати използващи аеростатичния принцип


Категория на документа: ДругиТехнически Университет - София
Транспортен факултет

Име: Анатолий Сулеменко
Фак№ 141209110
Група: 48
Специалност: АТТ
Курс: IV
Поток: 10
Препoдавател:В.Илиев

Дата:


РЕФЕРАТ

Тема:Летателни апарати използващи аеростатичния принцип

Проверил:...................

Съдържание:

1. Същност
1.1. Аеростатичен принцип
1.2. Видове
1.2.1. Привързани балони
1.2.2. Свободни балони
1.2.3. Хеликайти
1.2.4. Дирижабли
1.2.5. Хибриди
2. Модерни разработки
2.1. HAV 304
2.2. LEMV
2.3. SkyHook JHL-40
2.4. Phantom Eye

1.Същност

Аеростатите са летателни апарати, които остават във въздуха използвайки леки газове позволяващи им да придобият обща плътност приблизително равна на тази на въздуха. Делят се на три основни типа: привързани и свободни балони и дирижабли Основните структурни компоненти на аеростатите са обвивка, газ и мех, съдържащ газа и за който другите компоненти са закрепени.

1.1Аеростатичен принцип принцип

Аеростатичния принцип се озновава на закона на Архимед, според който "На всяко тяло потопено в течност/газ, действа изтласкваща сила равна на теглото на изместената течност/газ". Ако в атмосферата е поставен балон по-лек от въздуха, то той ще създава подемна сила равна на теглото на изместения въздух. Когато подемната сила е по-голяма от силата на теглото на газа и балона взети заедно, то балонът ще се издига.

1.2 Видове аеростати

1.2.1 Привързани балони

Системи, които са свързани с повърхността чрез едно или повече въжета се наричат привързани балони. За разлика от другите видове аеростати, тези са неподвижни. Те се използват за заграждения, коригиране на артилерийска стрелба, въздушно наблюдения, рекламни цели и др.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Летателни апарати използващи аеростатичния принцип 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.