Личностен доклад по Кариерно развитие


Категория на документа: Други


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Личностен доклад
По
"Кариерно развитие"

Разработил: Проверил:

Личностен доклад съдържа подробно описание на личностните характеристики на изследваното лице. Докладът предоставя полезна информация за личността, която може да се използва при подбора на кандидати за работа както и при много други форми на оценяване на човешките ресурси в организациите. Основните аспекти за изследваната личност са представени в следната обобщаваща талица.

> Обобщаваща таблица с резултатите от тестът за психичния стил

(-)
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
(+)
Екстравертност
Х
Интровертност
Несантимен-талност

Х

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Личностен доклад по Кариерно развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.