Личностен доклад по Кариерно развитие


Категория на документа: Други


Впечатление


Х

От направените анализи и тестове става ясно, че колежката принадлежи към екстравертния тип, несантиментална, творчески , със силна структура, емоционална личност.
Тя фокусира вниманието си върху външната среда и черпи енергия от взаимодействието си с нея. Тази насоченост при нея води до поставяне на акцент върху социалните събития и контакти. По принцип е по избухлива, напрегната. В повечето случаи в своите реакции е прибързана и действа без да обмисли добре дадената ситуация. Лесно установява контакт и намира общ език с хората. В същото време е любопитна, по-скоро е ориентирана към дадената задача, отколкото към нейните детайлите.
Във втората дименсия става ясно, че тя е от несантименталния тип. Обича да се себеутвърждава и винаги се ориентирана към постижения. Насочва вниманието си към конкретната задача и смята, че хората са отговорни за собствените си дейности, следователно поради несантименталността си се дразни, ако трябва да се занимава с чужди проблеми и заради това в повечето случаи изглежда нетолерантна. Поради тази нейна характеристика обича да побеждава и да контролира другите. Склонна е да изразява гледните си точки уверено.
В повечето случаи, когато има някаква дискусия или конфликт налага своето влияние. Насочва хората към своето мислене и теория.
От гледна точка на работа и мислете тя спада към творческия тип, затова обича да експериментира с нетрадиционни начини за правене на нещата. Винаги търси начин за заобикаляне на правилата при изпълнение на възложените задачи. Изглежда понякога като генератор на идеи и се наслаждава на промяната допринесена от нейна страна. Но тази нейна характеристика показва, че се съпротивлява на традицията. На работното си място въвежда новаторски идеи за решаване на възложените им задачи, но това може да доведе до други проблеми. Човек със силна структура е, не се поддава лесно на проблемите. Когато решава дадена задача или съитветен проблем вниква дълбоко в нея и я анализира от всички страни преди да се захване с нея. Силната й структура поняка помага при вземането на важни решения.

В същото време е емоционален човек, напрегната и тревожна. Притеснява се какво мислят другите за нея и не може да пренебрегне ставащото около нея. В много ситуации е разяждана то тревоги, дори и по отновение на дребни проблеми. Това нейно притеснение става много силно особено преди важни събития. Често и е трудно да се отпусне и да изживее понякога дадените моменти. На работното си място е доста чувствителна, склонна да планира, за да намалява риска от даден проблем. При евентуален провал от нейна страна води до сълзи.

Както всеки човек и колежката си има амбиции и стремежи в живота. Мотиваторите които въздействат върху нейното поведение са:
- Условията за равитие на компетентността в съответната сфера
- Формиране на специфични познания
- Добрите условия за работа

Контролът върху впечатленията е нужен, за да има човек по-добри познания относно своята личност и нейното представяне в по- добра светлина. Ползата ни от този тест е установяването на собствените ни личностни характеристики и начина на подобряването им. Следователно обобщението, което можем да направим от проведения тест за колежката, е че тя е сколонна да се представя само в благоприятна светлина в допустими граници. Тя е честна към себе си и е попълнила достоверно въпросника, защото общият и резултат не е над четири (при резултат по- голям от четири тестът се попълва отново).

Според качественните характеристики на темпераментността се очертава, че принадлежи към сангвеник и флегматик. Проявява способностите и на двата типа, защото решава проблемите,чрез вникване дълбоко в тях, може да взема самостоятелни решения, но понякога е нестабилна и т.н

Стилът и на учене спада към съсредоточения. Този стил е противоположен на разсеяния. Обляга първоначално на доминиращите способности на обучение, които са комбинация от абстрактната концептуализация и активно експериментиране. Най- голямата сила на този стил е в решаването на проблеми, вземането на решения с практическото приложение на идеи. В този стил на обучение, знанията са организирани по такъв начин,че хипотетично мислене индивидът може да се фокусира върху специфицен проблем. Съсредоточените хора умеят да контролират своите умения и изрази. Те предпочитат да боравят по- вече с технически задачи и проблеми. Тези личности са съсредоточени в областта на физически науки. Колежката отговаря на горепосочените характеристики.

Итерпретацията от теста ни дава информация, че най- предпочитаните типове дейности от нея са експерименталните и социланите. Тези дейности създават интерес в нея и се насочва към тях.

Изводите и резултатите от тестовете представени в този доклад позволяват да се направи надеждна прогноза за поведението на даден човек в достатъчно широк кръг. По принцип, когато се описва дадена личност, не е възможно да се говори за "правилни"или "неправилни" черти, тъй като всеки поведенчески стил има своите специфични предимства и недостатъци. Със сигурност обаче можем да твърдим, че едни личностни особености подхождат по-добре от други при изпълнението на определени задачи, функции и задължения.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Личностен доклад по Кариерно развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.