Лидерство в глобални и мултикултурни организации


Категория на документа: ДругиЗаключение

С все по-нарастващата глобализация и промяна, лидерите ще се изправят пред предизвикателството да управляват взаимоотношенията си повече, отколкото в миналото. Това ще включва способността да взаимодействат ефективно с многообразието от партньори и други бизнеси в рамките на по-широкия контекст на различни култури. Прогнозите са, че общата търговия между страните ще се увеличи с няколко милиарда през 2015 година. Тогава наистина ще имаме нужда световни лидери. Променящата се глобална среда е вероятно да продължи да стимулира трансформацията и съживяването на публичните и частните институции. Малките, както и големите корпорации в САЩ признаха, че ще трябва да се променят, за да се конкурират на световния пазар. Те са започнали програми на обширни промени, които трябва да бъдат извършени в кратки периоди от време. Такива трансформации изискват нов набор от лидерски умения и добра работна дефиниция на лидерството.

Ясно е, че успешният лидер на двадесет и първи век ще бъде този, който насърчава развитието на лидерството и насърчава работниците да поемат своята роля като лидери. Лицата работещи в глобалните организации на двадесет и първи век трябва да бъдат иновативни и креативни, да практикуват непрекъснато обучение, да имат ценности, които вече включват честност, личен мироглед, да отговарят за собствените си кариери, да бъдат мотивирани отвътре и да могат да общуват помежду си.

??

??

??

??

Лидерство в глобални и мултикултурни организации Ясен Димитров 9560

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лидерство в глобални и мултикултурни организации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.