Лидерът Надежда Нейнски


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ"

НАДЕЖДА НЕЙНСКИ: КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕР

(Курсов проект)

Варна
2014г.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА
НАДЕЖДА НЕЙНСКИ - ЖИВОТ В ДАТИ
ГЛАВА ВТОРА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАДЕЖДА НЕЙНСКИ ЧРЕЗ НЯКОИ ОСНОВНИ ЛИДЕРСКИ ТЕОРИИ

1. "Теории на чертите"

2. "Теории на взаимодействията и очакванията"

3. "Хуманистични теории"

4 "Мотивационни теории"
ГЛАВА ТРЕТА
ЛИДЕРСКИ СТИЛ НА НАДЕЖДА НЕЙНСКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

УВОД
Политическият лидер не е просто човек, който ръководи политическите процеси и осъществява функции, свързани с управлението на обществото, политическата организация или движение. Политически лидер е този, който е способен да променя хода на събитията и насочеността на политическите процеси. Затова е очевидно, че не всеки премиер, министър, монарх, ръководител на политическа партия или парламентарист става политически лидер. Политическите лидери активизират политическите процеси в обществото. Те издигат програмите, които определят хода на историческото му развитие.
Важно е да се отбележи, че към политическите лидери не се отнасят многобройните избрани лица в законодателните органи, членовете на ръководството на политическите партии и движения, ръководителите на местните органи на властта. Те са само политически дейци. Когато става дума за политически лидери се имат предвид дейци, които трансформират обществения живот. Политическият лидер е личност, чието влияние върху обществените процеси и се базира върху осъзнаването на историческата необходимост от определени промени.
Избрах темата за "Надежда Нейнски като политически лидер", ще я разгледам от гледна точка на различни лидерски теории и лидерски стилове. Надежда Нейнски е човек с принципна позиция, с вяра в собствените си възможности, смела, твърдолинейна, последователна, обаятелен оратор и още много други качества показващи харизмата и силата на характера й. Тя е лидер на партия "Синьо единство" и евродепутат от групата на Европейската народна партия. Тя беше министър на външните работи на България в периода 1997 - 2001 и свърза името си с падането на визовия режим за българските граждани.

ГЛАВА ПЪРВА
НАДЕЖДА НЕЙНСКИ - ЖИВОТ В ДАТИ

Родена е на 9 август 1962 в София. Учи в 127 СОУ "Иван Денкоглу". Завършва испанския профил на 9-та Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Завършва българска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1985 г. До настъпването на демократичните промени работи като преводач на испанска поезия, английска литература и журналист на свободна практика.През 1990-1991г. Началник на отдел "Международни отношения" в Радикалдемократическата партия. 1994-1997 г. председател на комисията по парламентарни и обществени връзки към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Министър на външните работи (1997-2001 г.). Председател на Съюза на демократичните сили (2002-2005 г.) Народен представител в 40-то Народно събрание; член на комисията по външна политика; член на комисията по европейска интеграция (2005-2009 г.) Председател на Съюз "Дясна алтернатива" (от 2006 г.). Председател на управителния съвет на Съюза на малките и средни предприятия в България (от 2007 г.) Заместник-председател на Народното събрание на Република България (2008-2009 г.) Напуска СДС на 26 ноември 2012 г. след 21 години членство в партията Член на Гражданско сдружение Национален съюз ЕДИНСТВО от 8 декември 2012 г.

ГЛАВА ВТОРА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАДЕЖДА НЕЙНСКИ ЧРЕЗ НЯКОИ ОСНОВНИ ЛИДЕРСКИ ТЕОРИИ

2. "Теории на чертите"

Привържениците на тези теории се опитват да дадат отговор на въпроса, какви свойства трябва да притежава лидера. Те смятат, че човек се превръща в лидер, ако притежава определени психологически качества и свойства ("черти"). За изграждането на лидера важна роля играят редица фактори. Някой от тези фактори са: способности, постижения, отговорности, сътрудничеството, както статусът и ситуативните черти на личността.Неински притежава повечето от тези качества, способността да влияе на поводонието на другите, чрез вербален контакт, притежава умение да се справя с проблеми, което се дължи на натрупаният и опит. Годините натрупан опит в сферата на политиката и помагат за изграждането на много връски с международни организации, като ООН, НАТО и други; държавни институции, а дори и медии. Тези връски и помагат в пътя към успеха. Личността, Надежда Неински е със силно развито чувство на отговорност, инициативност, самоувереност и наи - важното способността да се противипоставя. Всички тези качества съчетани с упоритостта която притежава я водят към постигане на целите и.
Теориите на чертите са атрактивни, но с малка научна стойност. Те по оригинален начин описват изследвания феномен, но не се приближават до неговата същност. Независимо от това и днес тези теории имат своите привърженици, които създават нови списъци с необходимите лидерски качества.
3. "Теории на взаимодействията и очакванията"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лидерът Надежда Нейнски 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.