Линии за производство на пелети и брикети


Категория на документа: Други


 Линии за производство на пелети и брикети

Стандартна линия за пелетизиране (фиг. 1)

Продукта който влиза в пресата трябва да има добра гранулометрия (зърнистост) и да бъде еднороден и с влажност не повече от 15 %. Компресирането на продукта по време на пелетирането намалява обема му и увеличава специфичното му тегло, правейки го по-лесен за транспорт и манипулиране. Продукта е с по-голяма устойчивост, по-дълъг живот, няма прах, хомогенен е, няма гранулометрична (по размер) и компонентна сепарация (разделяне по фракции и състав), по-малка загуба на продукт, по-лесен и по-евтин насипен транспорт, по-добро и по-дълго съхранение, изисква по-малко място за съхранение.

Стандартната пелетна линия намира приложение в много различни области, особено в:
- Животински храни за говеда, птици, свине, зайци, щрауси, риби и други животни;
- Торене с птича тор;
- Органични торове;
- Хранителни и други остатъци;
- Смеси от трици и зърно;
- Смеси от рапица и захарно цвекло;
- Люцерна, сено и слама;
- Хартиени отпадъци;
- Пластмаса;
- Дъресен прах(от обработването на дървесината), чипс и стърготини, биомаса;
- Твърди битови отпадъци;
- Някой химични продукти.

Производството на пелети включва следните етапи (фази):

Фаза А - Пелетизиране - продукта е хомогенизиран в кондиционер където пара, меласа, мазнини и други течности могат да бъдат добавени към продукта преди той да влезе в отворите на матрицата пелетната преса, пресован от ролките.

На изхода на отворите ножове режат пелетите на желаната дължина.

Фаза B: Охлаждане - след пелетизирането продукта е много горещ и насрещния поток го охлажда до около +5˚С над околната температура, за да му предаде правилната твърдост и по-добра консистенция (плътност) за съхранение и манипулиране.

Фаза C: Пресяване - ситото отделя праха от пелетите и шнеков или пневматичен транспортьор събира тези дребни частици и ги връща обратно в пресата.

Фаза D: Пакетиране - пелетите се транспортират към силоз за съхранение преди доставката.

Те могат да бъдат доставени в насипно състояние, натоварени на камиони и претеглени чрез товарни камиони или в торби.

За опаковане на продукта в торби се използват ръчна или автоматична претеглящо-опаковаща система и палетизатор.

2. Линия за обработка и производство на пелети от слама на фирма General Dies (фиг. 2). Фазите на производствения процес са:

Фиг. 2. Линия за производство на пелети от слама на фирма General Dies.

Фаза А: Надробяване

Надробяването е необходимо за намаляване на размера на суровия материал. Може да се надробяват призматични и цилиндрични бали.

Нарязаният материал има среден размер и е подходящ да бъде транспортиран използвайки най-обикновени транспортни системи. Продуктът може да бъде сух или влажен. В първия случай продукта отива директно във фазата за допълнително наситняване.

Във втория случай продукта трябва да бъде изсушен за да добие правилния процент влага за влизане в пелетизиращата машина.

Фаза B: Сушене

Процента на влагата в сламата трябва да се намали до не повече от 12-13 % чрез въртяща се барабанна сушилня или лентова сушилня. Машините имат горелка, която може да бъде захранвана с бензин или газ.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Линии за производство на пелети и брикети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.