Локални компютърни мрежи – мрежови норми и стандарти (Еthernet, Тoken Ring, FDDI)


Категория на документа: Други


ТЕМА 4: ЛОКАЛНИ КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ - мрежови норми и стандарти (Ethernet, Token Ring, FDDI)

1 Увод
През последните 10 години ИТ придобиха изключително важно значение в ежедневната дейност на хората. Съвременните РС се използват не само като средство за комуникация, но и като средство за автоматизиране на определени дейности в работата. Възможност за ползване на услуги, използване на изчислителна мощ на РС за решаване на задачи, проекти и др. Това развитие доведе до появата на компютърните мрежи.

Определение: Това са две или повече устройства свързани с цел общо ползване на информация(файлове, приложни програми и др.) и ресурси (принтери, устройства за backup и др.) или и двете.

LAN - е компютърна мрежа, която обхваща ограничена област т.е. РС включени към мрежата са във физическа близост един от друг.
LAN мрежите могат за категоризират по броя на включените в тях РС.
Според топологията си локалните мрежи могат да категоризират на следните видове:
* шинна топология;
* топология тип "звезда";
* кръг;
* решетка;
* хибридна топология;
2 Мрежови норми и стандарти
Бързото развитие на технологиите в областта на компютърните мрежи и увеличаването на тяхната роля в дейността на бизнеса, научните среди и образованието, налагат разработването на определени норми и стандарти в тази област.
Организациите, които се занимават с разработване и популяризиране на норми и стандарти за LAN са: Институт на инженерите по електроника и електротехника (IEEE), Американският национален стандартизационен институт (ANSI), Международна стандартизационна организация (ISO), Международен консултативен комитет по телефония и телеграфия (CCITT) сега ITU - T, Асоциация на електронната и телекомуникационната промишленост (EIA/TIA).
Всички стандарти на протоколите в ЛМ се публикуват под формата на Request for Comment (RFC). Проблема с тях, е че въпреки, че всички са публикувани, не всички специфицират стандарта. Затова те биват:
* задължителни;
* препоръчителни;
* избирателни (за ограничено ползване и не се препоръчват).

3 Мрежови стандарти

Един от основните критерии за категоризация на локалните мрежи са мрежовите стандарти.
Най - популярните мрежови стандарти са:
* Ethernet;
* Token ring;
* Fiber Distributed Data Interface (FDDI).

3.1 Ethernet
Ethernet е архитектурата на най-популярният тип LAN връзка в наши дни. Тя е базирана на стандарта IEEE 802.3. Този стандарт дефинира мрежа реализираща метода на достъп CSMA/CD ( множествен достъп с разпознаване на носещата и откриване на колизии) и установява формата на Ethernet фреймовете (пакети). Първоначално стандартът е дефиниран като мрежа с линейно - шинна топология използваща коаксиален кабел, но след това е обновен за мрежи тип "звезда" (10 BaseT) използващи кабел 4 усукани двойки (UTP, FTP).
3.1.1 Процес на комуникация
Методът CSMA/CD е относително бърз и ефикасен метод за разпределяне достъпа до преносната среда. Работата му може да се раздели на три етапа:
* Разпознаване на носещата;
* Множествен достъп;
* Откриване на колизии.
Днес се използват разнообразни Ethernet технологии включващи следните форми:
* 10 Base 2;
* 10 Base 5;
* 10 Base T;
* 100 Base T (Fast Ethernet);
* 1000 Base T (Gigabit Ethernet);
* 100/1000 FX (Ethernet по оптичен кабел).
3.1.2 Структура на фрейма
В Ethernet, пакетите,на които се разделят данните за предаване по мрежата се наричат фреймове или кадри.
Фреймът съдържа хедър (заглавна информация), предаваните данни и трейлър (завършваща информация).

В Ethernet се използват 4 различни типа фреймове Eth 802.2, Eth 802.3, Ethernet_II и Eth_SNAP(SNAP - sub network access protocol).
По правило в TCP/IP мрежа се използват Ethernet_II и Eth_SNAP. Типът на фрейма се определя от неговата структура (бр. байтове заделени за всяко поле на хедъра, поле за данни и поле за трейлър)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Локални компютърни мрежи – мрежови норми и стандарти (Еthernet, Тoken Ring, FDDI) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.