Лозарите в България


Категория на документа: Други


122080
122299
139087
143047
152113
150867
На базата на данните в табл. 1 и средните оценки за добива на отпадъци от декар за разглежданата култура се получават следните количества: лозови пръчки от площите с лозя - чиста култура - 2003 г. - 2 441,6 хил. тона, за 2004 г. - 2 340,8 хил. тона и за 2005 г. - 2 132,7 хил. тона.

Както се вижда от данните, представени в таблицата, налице са достатъчно количество от лозови пръчки, което може да се използва за заместване на дървесната суровина в производството на плочи от дървесни частици.
Глава втора
Метод на работа
І. Технологична характеристика на лозовите пръчки
1. Произход на суровината

Лозовите пръчки са набавени от Лозаро-винарския институт - град Плевен и са от сорта Памид. Те са доставени в Лесотехническия университет град София.

2. Определяне на плътността и влажността на лозовите пръчки
а) материали и съоръжения: 30 бр. произволно избрани 7 - 8 см. пробни тела, електронна везна, сушилно стъкло, сушилен шкаф, шублер.
б) метод на работа - измерва се с шублера дебелината в средата на пробното тяло и неговата дължина с точност 0,1 mm. След това пробните тела се претеглят с точност до 0,01 g и се изчислява обема им по формулата с точност до 0,1.106:

, m3
Където:
dср е средния диаметър, m;
l - дължина на пробното тяло, m.
и се замества във формулата за плътността, която се изчислява с точност 10 kg/m³:

[kg/m3]
Където:
m е маса на пробното тяло, kg;
V - обема, m³ .

След това пробните тела се слагат в сушилното стъкло и се поставят в сушилния шкаф при температура 103±2ºС до достигане на постоянна маса (mo), когато резултатите от две последователни измервания, направени през половин час, са еднакви или се различават с по-малко от 0,01 g.

Влагосъдържанието се изчислява по формулата:
, %
Където:
mH е масата на пробното тяло преди изсушаване, g;
m0 - масата на пробното тяло след изсушаване, g.

Резултатите са представени в табл. 2.
3. Определяне на водопоглъщането и набъбването по дебелина за 24 и 48 h на лозовите пръчки
а) материали и съоръжения: шублер, електронна везна , съд с вода
б) метод на работа - лозовите пръчки се потапят в съд с вода и след 24 h се изваждат, подсушават се и се измерва масата им с точност 0,01 g, и дебелината с точност 0,1 mm, след което отново се потапят в съда с вода за 24 h и отново се правят същите измервания. С получените стойности заместваме във формулите:
, %
Където:
mH е масата на пробното тяло преди потапянето му, g;
m24 - масата на пробното тяло след накисването, g;
А24 - водопоглъщането за 24 h, в %.
, %
Където:
t1 - дебелина на пробното тяло преди престоя му във вода, mm;Сподели линка с приятел:


Яндекс.Метрика
Лозарите в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.