Мадарският конник


Категория на документа: Други


 Рашев 1996б

20

 Неделчев 2004: 171 сл.

21

 Велков В. История на изучаванията на мадарските надписи В: Мадарският конник Изд. на БАН отг. редактор И. Венедиков. 1958, 5-37; Dimitrova, V. K. Zeugnisse der Kunst und Kultur der Protobulgaren aus der heidnischen Periode des Ersten Bulgarischen Reiches (7 bis 9 Jh.) Freie Univerität , Berlin . Ph DDissertationen. 2007. S. 178 - 206

22

 Бешевлиев, В. Първобългарски надписи. София, 1979, 94

23

 Kanitz, F. Donau-Bulgarien und der Balkan. III, Leipzig , 1879. 112.

24

 Иречек, К. Пътувания по България. С. 1884

25

 Шкорпил К.; Фехер, Г. Прабългарските паметници при Мадара. Принос към религията на прабългарите. ГНБП, 1927, 160;

Станилов, Ст. Хипотезата за Тангра и Мадарския конник. - Годишник на департамент Археология. НБУ, 1996, 2-3, 270;

Овчаров, Д. За същността на езическия култов център Мадара. - Мадара 3, 1992, 99;

Аладжов, Ж., За култа към Тангра в средновековна България. - Археология, 1-2, 1983, 78

26

 Венедиков, И., Прабългарите и християнството. Стара Загора, 1995

27

 Шкорпил

28

 Овчаров, Д. Прабългарската религия: произход и същност. С., 1997

29

 Рашев, Р. За името Мадара. Медиевистични изследвания в памет на П. Димитров. Шумен, 1996, 303 - 305

30

 Рашев, Р. Мадарският конник - стари и нови въпроси. - Исторически преглед, 1998, 3-4, 192 - 204Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мадарският конник 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.