Мадарският конник


Категория на документа: Други31

 Успенски, Ф. Старо-болгарская надпись Омортага. - ИРАИК. 1901, 6, 228

32

 Успенски, Ф. ИРАИ. 1904, IX, 402

33

 Бешевлиев, В. Прабългарски епиграфски паметници. 7. Летописни надписи. С. 1981, 49 - 89

34

 Кацаров, Г. Мадарският конник. С. 1925.

35

 Овчаров, Д. Български средновековни рисунки - графити. София, 1982

36

 Станчев, Ст. Реалиите върху релефа на Мадарския конник. В: Мадарският конник. В. Бешевлиев (отг. редактор) София, 1956, 181-234

37

 Герасимов, Т. Цит. Съч.

38

 Аладжов, Ж. Цит.съч; Филов, Б. Мадарският конник. - Мадарa 1. София, 1934. 255

39

 Станчев, Ст. Цит. съч.

40

 Миятев, К. Мадарският конник. - ИАИ V 1928/29, 90 сл.; Миятев, Кр., Мадара и Мадарският конник. Българска историческа библиотека. 1930, III 1, 25.

41

 Бешевлиев, В. Прабългарски епиграфски паметници. 7. Летописни надписи. С., 1981, 49 - 89 - Цит. съч.

42

 Кратка българска енциклопедия. Георгиев, В. (гл. редактор), 3, 1969, 217

43
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мадарският конник 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.