Макс Вебер - биография


Категория на документа: Други


Макс Вебер - биография и принос към управленската наука
1. Биография

Максимилиан Карл Емил Вебер e немски юрист, икономист и социолог, роден в Ерфурт, Германия на 21 април 1864 г., в семейство от средната класа. Той е първото от седемте деца в семейството на Макс Вебер (старши) - юрист, политик и депутат в Райхстага от Националната либерална партия и Хелен Вебер, която е социоложка. Неговото детство съвпада с периода, който е от изключителна важност за немското политическо развитие. Това е решителна фаза в германската история, през която под влиянието на Бисмарк, страната става централизирана национална държава. Войната с Франция през 1870-1871 г. прави голямо впечатление на шест годишния Макс. Въпреки, че никога не получава политическа длъжност, няма съмнение, че неговите политически и академически интереси са се преплитали в живота му.

Сериозните различия между неговите родители оказват дълбок ефект и върху интелектуалната ориентация и върху психологическото развитие на Вебер. Баща му, като част от политическата класа е избягвал всяка позиция, която би изисквала лични жертви или би заплашила неговото място в системата. Също така е бил мъж, който се е наслаждавал на земните радости и по това, както и по много други въпроси се е намирал в остър конфликт със своята съпруга. Майката е била предана калвинситка, която е водила аскетичен живот. Тя се е страхувала, че не постъпва перфектно, което за нея било знак, че не е предопределена за спасение. Дълбоките различия между родителите, водели до големи семейни напрежения. Различията и напрежението оказват пряко влияние върху живота и творчеството на Вебер.

Тъй като не е било възможно да подражава и на двамата си родители, Вебер първоначално се ориентира към бащините си разбирания за живота, но по-късно се доближава много повече до ориентацията на майка си. Какъвто и да е бил изборът, винаги е възниквало напрежение, поради неизбежността да се избира между бащата и майката.

На 18 години Вебер напуска дома си, за да следва в Хайделбергския университет, ориентирайки се към професията на баща си и записва право.

След три семестъра в Хайделберг той е призован в армията и през 1884 г. след като отбива военната си служба, се връща в Берлин, в дома на родителите си и се записва в Берлинския университет. Тук той остава цели осем години, докато завърши докторската си дисертация. Получава докторска дисертация по право и започва да преподава в Берлинския университет. През това време неговият интерес се измества от правото към икономиката, историята и социологията.

През осемгодишния си период на следване в Берлин, Вебер е зависим финансово от своя баща, обстоятелство, което изостря техните отношения. Той се променя, възприемайки ценностите на своята майка и антипатията към баща му нараства. Вебер възприема един аскетичен начин на живот и потъва дълбоко в своята работа, разпределяйки стриктно времето си по часове. Вебер се превръща в работохолик.

Тази всеотдаденост в работата му осигурява бърза научна кариера и през 1896 той става професор по икономика в Хайделберг. През 1897 година бащата на Вебер умира след бурен скандал между двамата. Скоро след това Вебер започва да дава симптоми за нервно заболяване, които кулминират в остра невроза. След дълго боледуване през 1903 година силите му започват да се завръщат, но едва през 1904 г. Вебер става способен да се завърне към академичен живот. През 1904 и 1905 г. той публикува една от най-известните си книги "Протестантската етика и духът на капитализма". В нея той предава академично значение на религията на майка си.

Под влияние на Руската революция от октомври 1905 г., чиито демократични импулси пораждат много надежди и в Германия, Вебер изучава руски език, за да може да проследи от автентични източници събитията.

Въпреки че продължава да страда от психологически проблеми и след 1904 г., Вебер успява да напише и публикува някои от най-важните си работи, между които "Социология на религията". Изобщо, Вебер посвещава много от своето време на изучаване на религията, въпреки че самият той не е религиозен.

През 1909 г, Вебер приема поста на извънреден член на основаната Хайделбергска академия на науките, а през 1919 г. и членство в Баварската академия на науките.

На 03.03.1909 основава "Дружество за социология ", в чието ръководство е до края на 1912 г.

В края на 1918 прекарва известно време във Франкфурт като политически съветник на редакцията на "Франкфуртер цайтунг". По това време заедно с брат си Алфред Вебер основават "Германската демократична партия" (DDP), от чието име се кандидатира за депутат от Франкфуртския избирателен окръг, но кандидатурата му е осуетена в последния момент.

В началото на юни 1920 г. той отлага своя лекция поради заболяване от бронхит. Няколко дни по-късно умира.

Най-големият му труд "Икономика и общество" остава недовършен, но въпреки това след смъртта му той е публикуван и преведен на много езици.
2. Принос към управленската наука

Един от основните приноси на Вебер към управленската наука е развитата от него теория за бюрократичното управление. Той смята, че организациите могат да се превърнат в инструменти на ефективността, ако са изградени по дадени насоки. За да проучи това движение на организациите към "рационалност", той изгражда и нова структура, наречена "бюрокрация", която описва организацията в най-рационалната й форма. Вебер очертава следните структурни характеристики:

1) Йерархична структура - според Вебер добре определената йерархия на властта е основна за рационалния контрол върху поведението на служителите. Постовете са установени и свързани чрез верижност на командването в продължителни разклонения, така че в йерархията съществуват слоеве, съставени от много части. Силата и властта се увеличават при движение нагоре по нивата на организацията. Това е подобно на степенната верижност;

2) Разделение на труда - бюрократичната организация разделя действието, което трябва да бъде извършено, колкото е възможно повече. Вебер смята, че най-рационалното разделение на труда свежда сложната задача до няколко операции. Намаляването на обсега на задачата я прави по-лесна за индивида, който я изпълнява. Това довежда до по-голяма ефективност, тъй като индивидът, изпълняващ задачата, се усъвършенства, и при дейност с по-тесен обхват новите работници могат да бъдат обучени по-бързо, отколкото при дейност с широк обхват;

3) Правила и постановления - решаващи за бюрократичната форма на организация са изричните правила и постановления, ръководещи вземането на решения и отношенията между отделните личности. Вебер вярва, че приемствеността на правилата и постановленията е необходима за поддържане на ред и организационното осъществяване на цели. Там, където собственици, мениджъри и работници идват и си отиват, правилата и постановленията осигуряват организационна стабилност. Освен това правилата и постановленията поставят ограничения пред тези, които вземат решения, тъй като те могат да се почувстват заставени да действат според собствените си интереси и убеждения вместо в интерес на организацията;

4) Техническа компетентност - ръководителите в една рационална организация ще назначават хора на определени постове според съответната им техническа подготовка, а не според приятелство, роднински връзки или според други форми на предпочитание. Вебер вярва, че организация, която не се стреми обективно да намери човек с необходимите качества за даден пост, в края на краищата се оказва неефективна;

5) Отделяне на собствеността - собствениците са смятани за една от причините за неефективността на организацията, тъй като техните решения се базират повече на печалбата и по-малко върху увеличаването на производствената ефективност. Когато организационните членове са разграничени от собствеността, решенията имат по-малко личностен характер и са насочени към най-добрия начин за постигане на цялостните организационни цели, каквато е по-голямата печалба;

6) Сила на постовете - Вебер смята, че за да бъдат организациите рационални, силата и властта трябва да се дават на определения пост, а не на този, който го заема. Ако властта и силата са притежание на индивида, той ще ги използва за свои лични цели вместо за целите на организацията. Чрез обличането на поста със сила и власт ръководителите, които не изпълняват задълженията си както трябва, ще бъдат лишавани от властта си, като просто бъдат отстранявани от длъжност;

7) Водене на документация - тъй като рационалната организация ще надживее своите членове, необходимо е да се създаде един вид памет. Резюме от съвещанията, писмени документи и финансови разпоредби това е основната информация, необходима за бъдещите решения. Вебер смята, че за да се поддържат приемственост и ефективност във времето, мениджърите трябва да имат достъп до архивите на организацията, за да избягват предишни грешки и за да се поучат от успешните действия.

Бюрократичната структура се характеризира с висока степен на разделение на труда, развита пирамидална йерархия, дълга верига на командите, наличие на многобройни правила и норми на поведение на персонала и подбор на кадрите по техните делови и професионални качества. Вебер е нарекъл тази структура рационална, тъй като предполагал, че решенията, които се вземат в нея имат обективен характер.

Бюрократичната структура е известна още като класическа или традиционна организационна структура.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Макс Вебер - биография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.