Макс Вебер - биография


Категория на документа: ДругиБюрократичната организационна структура има някои отрицателни черти:

1. Налице е преувеличаване на значимостта на стандартните правила и процедури, което пречи за гъвкаво поведение на организацията.

2. Липса на способност за бърза и своевременна реакция спрямо въздействието на външната среда.

За Вебер бюрократизацията е всеобхватен процес на концентриране на материални средства за упражняването на дейност (политическа, икономическа) в ръцете на определен ръководител. Големият проблем на всяка власт е тя да се легализира, да се възприема от хората като законна и морално оправдана (т.е. като авторитет). Вебер разглежда три типа авторитет:

1/ Харизматичен авторитет. Той произтича от силното влияние на дадена личност над нейното обкръжение, поради стремежа на хората да се идентифицират с необикновените й лични качества. Влиянието на подобна личност може да стане дотолкова силно, че тя може да се превърне в законодател, пренебрегвайки както традицията, така и формалните закони.

2/ Традиционен авторитет. При него заповедите на висшестоящите се възприемат като законни и морално оправдани, тъй като произтичат от традицията и от рутинната практика.

3/ Рационално - легален (бюрократичен) авторитет. Членовете на общността възприемат като законна и морално оправдана дадена власт, понеже се упражнява и разпределя по силата на абстрактни правила и норми, които не се отнасят към отделната личност.

Благодарение на поставеното в началото на ХХ век ударение върху ефективността много учени, занимаващи се с управление, и практикуващи мениджъри тълкуват трудовете на Вебер за бюрокрацията като организационна рецепта. Той обаче се интересува от развиването на своя бюрократичен прототип като начин за сравняване на организационните форми в различните общества. Заявявайки, че не вярва да има организация, която напълно да отговаря на изискванията за неговия модел, той вижда, че някои организации се доближават до него повече от други. Колкото обществото е по-близо до бюрократичния прототип, толкова то е по-рационално и именно интересът на Вебер към рационал-ността на социалния живот го насочва към изучаване на организациите.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Макс Вебер - биография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.