Marc 21


Категория на документа: ДругиВеликотърновски университет "Св.св Кирил и Методий"

Курсова работа
по
Комуникативни техники в библиотечната дейност
на тема
MARC 21

Изготвил: Проверил:

Елизабет Трифонова Здравкова Проф. Кр. Денчевa

Библиотечно-информационни дейности

Фак.ном.:000532

Съдържание:

I. Какво означава MARC записът?
II. Създаване на MARC 21.
III. От какво се състои комуникативният формат MARC 21?
1. MARC формат за библиографски данни.
1.1.Български стандарти за библиографски данни.
2. MARC формат за авторитетни данни.

2.1.Български стандарти за авторитетни данни.
3. MARC формат за данни за фонда.

4.Формат за класификационни данни

4.1.Български стандарт за класификационни

данни.
5.MARC формат за обществена информация.
IV. Описание на MARC 21 поле (заглавие).

1.Тагове.

2.Индикатори.

3.Кодове на подполета.

4.Пример-унифицирано заглавие(NR).

I. Какво означава MARC записът?
MARC е съкращение от Machine - Readable Cataloging , т.е. каталогизиране за машинен прочит. За машинен прочит означава, че данните в каталожния запис могат да се разчетат и интерпретират от определен тип машина, а именно компютър.A Каталожен запис е библиографски запис, т.е. данните, които по традиция се вписват в каталожната картичка. Записът включва следните елементи (поредността им не е от значение):
1) описание на библиотечния документ;
2) основно описание и допълнителни описания;
3) предметни рубрики;
4) класификационен индекс или сигнатура.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Marc 21 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.