Marc 21


Категория на документа: ДругиИндикатор 2: Игнориране на символи
0 - 9 Брой на символите,които не се вземат под внимание при азбучното нареждане,вкл. интервалите;обикновено се бележи с 0,освен ако заглавието не започва с определителен или неопределителен член; напр. за The robe, Индикатор 2 ще се означи с 4 .Буквите T , h, e и интервалът след тях не се смятат при азбучното нареждане на заглавията.Записът автоматично ще се регистрира под "r"- Robe.

Най-често използвани подполета:
$а - Основно заглавие
$h - Носител (използва се предимно за документи,които не са на хартиен носител)
$p - Наименование на поредна част от произведението (R)
$b - Подзаглавни данни,паралелно заглавие и пр.
$c - Сведение за авторската отговорност (според заглавната страница)

Пример: 245 14 $a The DNA story :

$b a documentary history of gene

cloning /

$c James D. Watson, John Tooze.

246 Различни форми на заглавието (R )

Индикатор 1: Допълнително описание по заглавие
1 - Без допълнително описание по заглавие
3 - С допълнително описание по заглавие

Индикатор 2: Вид заглавие
# - Няма информация ( за вида заглавие)
0 - Част от заглавието
1 - Паралелно заглавие
4 - Корично заглавие
8 - Заглавие на гърба на книгата

Най-често използвани подполета:
$а - Основно заглавие

Пример: 246 3# $a Four corners power review

ИЗТОЧНИЦИ:
1) http://lcweb.loc.gov/marc/marc.html
2) http://en.wikipedia.org/wiki/MARK_standarts
3) eprints.rclis.org/6970/1/MARC_21
4) http://google.bg

??

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Marc 21 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.