Маркетинг план


Категория на документа: Други


Управление на маркетинга - маркетингов план ЛЕКЦИИ
Ситуационен анализ - състои се от 4 подчасти
- Описание и оценка на настоящата ситуация - изготвя и поддържа необходимите база данни въз основа на вътрешната информация и статистическите данни, относно продажбите, цените, разходите.
Оценкате за последните 5 години(може и за последната година) се изготвя и на фона на резултатите на основните конкуренти
- Най-съществено - СЛОТ анализ (SWAT) - 2 вида слот анализ
1... анализ на средата - възможности и заплахи
2... анализ на фирмата - да видим силните и слабите й страни
- Основни въпроси, които фирмата трябва да реши
формулиране на списък с въпроси отнасящи се до проблемите и възможности за мениджърската дейност
* Разходи на основните конкуренти са с 15% по ниски от нашите ... как бихме могли да намалим разликата
* Настоящото конкурентно предимство се изчерпва - Кое е следващото от което бихме могли да се възползваме
* Дилърите ни искат по големи отстъпки, което би намалило значително нашата печалба - дали не е време да се откажем от дилъри и да работим без тях
* Завършваща част - задава осн насоки за бъдеще развитие на компанията
* Икон. Климат ще си остане същия
* Безработицата ще продължи да бъде 6-7% а инфлацията 8%

1. Маркетингови цели и задачи - маркетиногвият мениджър определя целите, решенията, относно цените,като се има в предвид настоящата организация и бъдещи прогнози
Тези цели следват 2 основни направления
- близки цели - компанията трябва да постогне в близко бъдеще (трябва да се преосмисля в контекста на общите цели)
- общи цели - до осигуряване нужните насоки и контрол

Основни характеристики, значимост и целева дата на изпълнение:
Близки цели - увеличаване на пазарния дял, може да прерастне в обща и да гласи прерастване на пазарния дял от 15 на 20%
При фомулирането им мониджъра произхожда от гл. Фирмени цели, които се определят на най-високо равнище на корпоративно поведение и задават осн. рамки на цялостната дейност.
2. Маркетинг стратегия (МС)
- Целеви пазар - включва определението на целевия пазар и конкретни данни за потребителя и фирмите, демографски и психологически характеристики
Важна особеност е разграничаване между първо, второ и трето степенни целеви групи

Основна задача - контакт с първостепенните
- Основни позиции в МС - трябва да се базира на 1 основна идея или предимство, но в практиката се срещат и такива оферти, при които се рекламират 2 или 3 равностойни имущества
- Ценово позициониране - формиране на цена съотвeтно на основните предимста от предишната цена
Критерии между цена и съотношения се различават следните варианти
* Повече за повече
* Повече за същото
* Същото за по малко
* Малко за мн по-малко
* Повече за по-малко
- Общо стойностно предложение - трябва да дава убедителен отговор на купувача; защо трябва да купувам от вас; освен основните предимства се посочват всички характеристики и преимущестав както и защото е по добро от другите компании
- Дистрибуционна стратегия
- Комуникационна стратегия
3. Маркетинг план на действие - изгражда се така че да се изпълни стратегията и плана да дефинира действията; целите да се трансформират в опр действия; реализиране в опр. Срок; съществената част е опред на конкретните хора, които да отг за изпълнението на опред задачи и да контролират съответните процеси. Вс важни участници трябва да се запознаят с плана.
4. Маркетинг и контролни менахизми - зад. да следят и проверяват дали планът спомага за осъществяване на плануваните целиили са нужни тек. Инструменти.
Ако крайните цели не са постигнати марк.менидж, трябва да наложи корекции; поверява се плана на 3 или 4 месеца.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.