Маркетинг в услуга на библиотеката


Категория на документа: Други
Катедра: Библиотекознание и библиография

Дисциплина: Библиотечен мениджмънт и маркетинг

КУРСОВА РАБОТА

Маркетинг в услуга на библиотеката.

Изготвил: Ръководител:
студентка във ......... курс
специалност: "Библиотекознание
и библиография"
Ф. №

София, 2013

1. Увод
2. Обществената библиотека
3. Маркетинг -какво и защо ?
4. Инструменти на маркетинга
 Маркетингово проучване
 Маркетингово сегментиране
 Стратегия маркетинг микс
 Оценка на маркетинга
5. Маркетинг и комуникационна политика
6. Връзките с обществеността
7. Нови възможности за библиотечно - информационното осигуряване
8. Библиотечно - информационно обслужване на хора с увреждания
9. Заключение
10. Източници
"Библиотеките не просто организират информацията, те са група от професионалисти, които се стремят да усъвършенстват обучението на обществото, прилагането, синтезирането и създаването на знание."

Барбара Адам
Обществена библиотека
Обществената библиотека съществува навсякъде по света. Библиотеки има в различни общества и култури, и на различни нива на развитие.
Библиотеката е организация, която е създадена от обществото и осигурява достъп до знание, информация, учене през целия живот и творби на въображението чрез разнообразие на ресурси и услуги. Тя е общодостъпна, независимо от тяхната националност, раса, пол, възраст, религия, език или образователно ниво.

Маркетинг - какво и защо ?
Нека определим на първо място какво не е маркетинг :
• Не е пазарно проучване
• Не е реклама
• Не е продажба
Той е всички тези неща, но не само:
• Той е философия на ориентиране на потребителя
• Той е съвкупност от методи за взимане и прилагане на решения
• Той е съвкупност от техники за събиране и оползотворяване на информация
• Той е ефикасна организация на разменни начала
Защо маркетинг ?
• Защото хората имат потребностиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг в услуга на библиотеката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.