Маркетингов и икономически анализ на компания


Категория на документа: Други
Специалност: Икономика на съобщенията
Дисциплина "Икономика и управление на съобщенията"

Курсова работа:
Маркетингов и икономически анализ на APPLE INC.

Разработил: Проверил:

/ доц. Д-р И. Брешков/

Съдържание:

1. Увод стр. 3
2. Информация за компанията стр. 4
3. Съдебна регистрация стр. 6
4. Продуктова гама стр. 6
5. Пазарен дял стр. 9
6. Доставчици на дружеството стр. 13
7. Конкуренти стр. 15
8. Дистрибутори стр. 19
9. Инвестиции стр. 20
10. SWOT анализ на компанията стр. 21
11. Баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството за последните 3 години стр. 22
12. Финансови показатели стр. 25
13. Сравнение на финансовите показатели на моята компания с компанията на приятел стр. 27
14. Заключение стр. 28
15. Използвана литература стр. 29

1. Увод

Apple Inc. е американска мултинационална корпорация, която проектира и продава потребителска електроника, компютърен софтуер и персонални компютри. Тя използва много форми на успешни стратегии за маркетингов микс. Компанията е покорявала много исторически върхове, но и е претърпявала непредвидени спадове, трансформира се през десетилетията, но същевременно с това запазва фундаменталната си същност. През последното десетилетие Apple преобразява музикалния бизнес чрез Ipod-a, мобилният бизнес чрез Iphone и развлекателният бизнес чрез Ipad-a.

През последните години Apple се превръща в световно известна марка за компютърни технологии, а гениалната й стратегия предизвиква истинско възхищение по отношение на модерния и елегантен дизайн, които допринасят за удволетвореността на клиента. Разбирането на идеята да се мисли за Apple, като за дизайнерски продукт, промоция, достъпна цена и дистрибуция до клиента, помага да вникнем в стратегията на компанията и да я разберем.

Целта на настоящата курсова работа е да изследваме Apple Inc. през погледа на маркетинга и икономиката и да докажем, че иновацията би могла да се използва умело като стратегическо оръжие на конкурентния пазар, за да изведе една компания на върха. За целта ще се опитаме да насочим вниманието към начина, по който Apple Inc. се е превърнала в утвърдена световна марка. Изследвайки маркетинговата дейност на Apple Inc. ще докажем,че иновацията се превръща в предпоставка за успех и лидерство на световно равнище.

За изключителния успех на компанията много важна роля има основателят й Стив Джобс, който превръща Apple в пионер по отношение на иновацията и креативността в продължение на много години.

2. Информация за компанията

Apple Inc е американска мултинационална корпорация за производство и продажба на потребителска електроника, компютърен софтуер и персонални компютри. Най-известните продукти на компанията са персоналните компютри Macintosh, операционната система Mac OS X, портативните мултимедийни плеъри iPod, мултимедийния браузър iTunes, уеббраузъра Safari и мобилната операционна система iOS. Към октомври 2010 г. компанията управлява 317 магазина за продажба на дребно в десет страни и он-лайн магазин, където се продават софтуерни и хардуерни продукти. Към септември 2011 г. Apple е компанията с най-голяма пазарна капитализация в света и най-голямата технологична компания по приход и печалба в света.

Apple притежава необичайна репутация в света на потребителската електроника, дължаща се на нейната задълбочена философия за продуктовия дизайн и на нейните отличителни рекламни кампании. В това се включва и клиентска база, която е вярна на компанията и марката, особено в Съединените щати.
Кратка история на създаването и развитието на Apple:
> 1976-1980

Световно популярната компания Apple Inc. е създадена през 1976г в Купертино, Калифорния, в Силициевата долина на 1 Април,от Стив Джобс,Стив Уозниак и Роналд Уейн, след като двамата напускат работа, за да създадат персоналния компютър Apple 1 на стойност 666,66$. През 1977г. Apple е официално регистрирана и превърната в корпорация без участието на Уейн, който продава своя дял от компанията на Джобс и Уозниак за едва 800$. Основното финансиране от $250 хил. при учредяването на Apple се осигурява от мулти-милионера Майк Маркула. През април 1977г. компанията излиза на пазара с Apple2, а през 1980г. представя и злополучния Apple3, в опит да се конкурира с IBM и Microsoft. През декември 1980 стойността на акциите на компанията,пуснати на пазара, достига 22$ за акция, което довежда до забогатяването на близо 300 души и ги превръща в милионери.
> 1981-1985
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов и икономически анализ на компания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.