Маркетингов и икономически анализ на компания


Категория на документа: Други


Telecom Italia > Apple
8. Коефициент на абсолютна ликвидност
0,39
1,31
Telecom Italia > Apple
9. Коефициент на финансова автономност
1,48
0,73
Apple > Telecom Italia
10. Коефициент на финансова задлъжнялост
0,68
1,37
Telecom Italia > Apple
11. Коефициент на ефективност на разходите
1,6
1,80
Telecom Italia > Apple
12. Коефициент на ефективност на приходите
0,62
0,56
Apple > Telecom Italia
13. Коефициент на собственост
0,6
0,42
Apple > Telecom Italia


Телеком Италия е най-голямата италианска телекомуникационна компания , също така в медиите и производствените индустрии. Компанията предлага стационарни телефонни услуги в Италия,мобилни телефонни услуги в Италия и Бразилия чрез своето TIM дъщерно предприятие и DSL интернет и телефонни услуги. Той също така притежава дял в Телеком Аржентина. Телеком Италия включва пет различни фирми: Stipel, Тимо, ТЕТИ, TELVE и сет.Всеки от тях е работил в определен географски район, както е решено през 1925 г. от правителството на Мусолини. През 1964 г. тези компании се сливат в една и съща група, под името на SIP.

След получените резултати от сравнението на финансовите показатели на двете фирми се получава, че Телеком Италия в повечето случаи е с по-добри показатели от Apple. До голяма степен това се дължи на следните фактори:
- дейност на компаниите - двете фирми са водещи в своите области, но поради различието на дейността им има несъответствие във финансовите показатели. Apple е водеща компания в света на пазара на продукти, а Телеком Италия е водещият за страната си оператор.
- изходни данните - за изчисляването на финансовите показатели на Apple са използвани данни от 2013г, докато при Телеком Италия данните са от 2011г.

14. Заключение

Това, което държи "Apple" на върха повече от 31 години е в резултат на едно важно условие - постигнато е т.нар. "устойчиво конкурентно предимство" чрез постоянно съблюдаване на промените в бизнес средата, усъвършенстване на организацията на дейност и управление, както и непрекъснато продуктово диференциране и разнообразяване, благодарение на които "Apple" и Стив Джобс днес са синоними за успешно развит глобален бизнес. За момента e най - скъпата търговса марка и ще успее да задържи за дълго време позициите си на пазара.

15. Използвана литература:

> http://www.apple.com/
> http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
> http://finance.yahoo.com/q/bs?s=AAPL+Balance+Sheet&annual
> http://finance.yahoo.com/q/is?s=AAPL+Income+Statement&annual
> http://www.strategicmanagementinsight.com/swot-analyses/apple-swot-analysis.html
> http://images.apple.com/supplierresponsibility/pdf/Apple_Supplier_List_2011.pdf
> http://mobility.bg/bulgarian-notebook-market-shares-q3-2009/
> http://macnetbg.com/apple-2013-annual/

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов и икономически анализ на компания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.