Маркетингов и икономически анализ на компания


Категория на документа: Други


- Несъвместимост с различните операционни системи
- Кратък жизнен цикъл на продуктите на конпанията
- Високи цени на продуктите
- Нарушение на патентите
- Дефекти на някои от новите продукти
Възможности:

- Разширяване на обхвата на някои от предлаганите стоки
- Подобряване на представянето на някои нови продукти
- Внедряване на иновации
- Подобряване на отношенията с клиенти
- Подобряване на отношенията с доставчиците
- Увеличаване на възможностите за теглене на музика и различни приложения
- Разширяване на търсенето на таблети и смартфони на пазара
Заплахи:

- Увеличаване на броя на конкурентите и на предлаганите от тях продукти
- Поява на много нови заместващи продукти
- Спад в покупателната способност на населението
- Нарушени права на интелектуална собственост
- Данъчни увеличения
- Повишаване на нивата на заплащане на работниците


11. Баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството за последните 3 години:
Балaнс на APPLE INC.

в хил. долари

24.09.2011г.
29.09.2012г.
28.09.2013г.
АктивиДълготрайни активи:Имоти, машини и съоръжения
7777
15452
16597
Дългосрочни инвестиции
55618
92122
106215
Нематериални активи
3536
4224Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов и икономически анализ на компания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.