Маркетингов план на агенция за недвижими имоти за 2012 г.


Категория на документа: ДругиКурсова работа
на тема

"Маркетингов план на агенция за недвижими имоти "Градев" ООД за 2012г"

Изработили: Екип 2, Екип 8, Екип 9

Съдържание

1. Информация за агенция за недвижими имоти "Градев" ООД; - стр.3
2. Таблица за маркетингов план на фирмата; - стр.4
3. Влияние на БВП; - стр.5
4. Основен лихвен процент; - стр.6
5. Валутен курс; - стр.6
6. Безработица; - стр.7
7. Ипотечни кредити; - стр.8
8. Спестявания; - стр.9
9. Данъци; - стр.9
10. Цена на недвижимата собственост; - стр. 10
11. Скрита икономика; - стр. 11-12
12. Разполагаем доход; - стр.12-13
13. Инвестиции; стр.13-15
14. Имуществени застраховки;- стр.15-18
15. Източници; - стр.18

Агенция за недвижими имоти "Градев" ООД - гр. Варна

Фирмата е създадена на 10.08 1992 г. и първоначално започва работа като еднолична фирма.През 1995 г. поради настъпили структурни и персонални промени, фирмата се трансформира в ООД, съществуваща като такава и до сега.През годините бе изградена собствена регионална и национална мрежа от офиси и представителства.

Фирмата е тясно специализирана в областта на посредничеството при сделки с недвижими имоти: покупко-продажби и наемни отношения с два самостоятелно обособени отдела - " Наемни отношения" и " Покупко - продажби " Другите дейности, с които се занимава фирмата са: управление на недвижима собственост, консултации в областта на недвижимите имоти и инвестициите, изготвяне на оценки от лицензирани оценители, подготовка на документи и изготвяне на договори.

Икономическите фактори, които влияят на средата на организацията са: БВП, лихвен процент, валутен курс, безработица, отпускани кредити, спестявания, данъци, цена на недвижимата собственост , инвестиции, сива икономика, разполагаем доход, застраховки

Показател
Тенденция
Тълкуване на тенденцията


1. заплаха
2
3
4
5.
възможност
1. БВП
нарастваСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов план на агенция за недвижими имоти за 2012 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.