Маркетингов план на агенция за недвижими имоти за 2012 г.


Категория на документа: Други


нараства


*


10.Разполагаем доход
нараства
*
1.Инвестиции
нарастват
*
12. Застраховки
нарастват
*


От таблицата става ясно, че икономическите фактори, които влияят на фирма "Градев" ООД, определят развитието на компанията през 2012г. като възможност.
Седем от дванайсет фактора се явяват изцяло възможност за компанията. Само фактор - данъци се явява заплаха, заради държавното управление и евентуално повишаване на данъците през следващите години.
Въпреки това средата на фирмата е стабилна.

1.БВП на България за периода 2007 - 2011 г.

Тенденцията на БВП на България е нарастваща, като в периода 2007-2008 г. увеличението е най-голямо, след това следват три години със сравнително еднакво нарастване на БВП и през последната година растежът отново се увеличава. Следователно този икономически показател се явява като възможност за благоприятно развитие на агенцията за недвижими имоти "Градев" ООД.

2. Основен лихвен процент

Основният лихвен процент е и заплаха и възможност за фирма "Градев" ООД.

3. Валутен курс

4. Безработица
Безработицата е социално-икономическо явление, при което част от активната работна сила желае да работи, но не може да намери работа.

Безработицата е фактор от икономическата среда на организацията. Прогнозите относно неговото развитие са оптимистични. Данните, разгледани по-горе, ни позволяват да откроим тенденцията за безработицата по-скоро като въможност, а не заплаха /номер 4/. Въпреки това този фактор не се определя изцяло като възможност /номер 5/, защото безработицата зависи не само от предпочитанията на работната сила, но и от Държавата и решенията, които тя взима. Например при съкращаване на работни места, закриване на държавни предприятия и др. Затова и коефициентът на безработица е динамична величина, което ни дава основание да не го определяме строго и точно, а да взимаме под внимание и факторите, които във всеки момент могат да му повлияят.
5. Ипотечни кредити
Ипотечните кредити стават все по-изгодни и все повече българи теглят пари за жилище. Заради есенните промоции на банките лихвите по жилищните заеми са се понижили между 0,25% и 0,5% през септември. Тази тенденция ще се запази до края на годината, прогнозират експерти от "Кредит Център", което ще окаже балгоприятно влияние и върху развитието и печалбите на агенциите за недвижими имоти.

Жилищни кредити на населението в млн. лв.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов план на агенция за недвижими имоти за 2012 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.